Logo 3B-krant.nl


Impuls door fontein en carillon

Het gemeentebestuur vraagt een bedrag van 1,2 miljoen euro aan de raad. Dat geld moet beschikbaar worden gesteld voor de herinrichting van het gebied rondom het plein bij t' Vierkantje in Berkel en Rodenrijs.

Berkel en Rodenrijs - De gemeenteraad behandelt binnenkort de Kadernota. Over het uitwerken en ontwerpen van de beoogde inrichting van het plein in Berkel Centrum en de omliggende straten Kerkstraat, Herenstraat en Nieuwstraat is al veel vergaderd. Het zogenoemde ontwerpproces vindt in de tweede helft van 2017 plaats, in overleg met de belanghebbenden.

De daadwerkelijke uitvoering van de herinrichting start begin 2018. Het college heeft een uitleg gegeven over de kosten. In samenwerking met ontwerpbureau Karres en Brands. Samen met dat bureau is ook een kostenraming gemaakt voor de variant die op het meeste draagvlak kan rekenen bij de belanghebbenden: model 2. De kosten bij dat model zijn 1,8 miljoen euro, omdat al 600.000 euro komt uit potjes die voor de komende jaren gereserveerd staan (voor aanpassingen aan de betreffende straten en het plein) blijft 1,2 miljoen euro nodig.

Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar voor wegen en pleinen, komt dit neer op een kapitaallast van 75.000 euro, rekende het gemeentebestuur uit. ,,Het gevraagde bedrag van 1,2 miljoen euro is stevig, maar naar onze mening realistisch én bovendien een noodzakelijke investering voor de gewenste kwaliteitsverbetering van het centrumgebied. De herinrichting van de openbare ruimte strekt verder dan alleen het plein.

Als voorbeeld en referentie geldt de in 2015 heringerichte Kerksingel. Het materiaalgebruik en de gewenste sfeer zullen vergelijkbaar zijn. De kosten voor het opnieuw inrichten van de Kerkstraat, Herenstraat en Nieuwstraat zijn dan ook vergelijkbaar met de kosten voor het herinrichten van de Kerksingel. ,,De extra kosten zitten in de bijzondere elementen die worden toegepast om het plein het gewenste onderscheidende karakter te geven." Het college van Lansingerland bedoelt daarmee de natuursteenbestrating, het terugplaatsen van het carillon, door vele bewoners toegejuicht, en plaatsen van straatmeubilair zoals bankjes, bomen en een fontein. Om het in ambtenarenjargon te zeggen ,,Deze kwaliteitsimpuls geeft het plein een functionele meerwaarde voor het gehele centrumgebied."

Een opkikker van jewelste dus. Ontwerpbureau Karres en Brands hebben momenteel nog geen concreet uitgewerkt concept. Indien mogelijk wordt op onderdelen nog wat van de prijzen afgeroomd. Eventuele bedragen die niet worden gebruikt, vallen terug naar de algemene middelen.

Tanja Verkaik
Reageer als eerste
Meer berichten