Logo 3B-krant.nl


Allemaal enthousiaste kanjers op CBS De Regenboog

De kinderen van CBS De Regenboog in Bergschenhoek hebben een bijzondere week meegemaakt: de Kanjerweek. In deze themaweek kregen de leerlingen kanjeropdrachten en -spelletjes om te werken aan hun kanjergedrag. Als afsluiting hebben alle leerlingen het woord KANJER uitgebeeld.

Bergschenhoek – vrijdag 15 september. Elke groep van CBS De Regenboog verzamelt zich op het schoolplein om een letter of een sierlijke stip uit te beelden. Van bovenaf worden de letters van ‘KANJER’ steeds zichtbaarder. Wanneer iedereen op z’n plek staat, na veel passen en meten, aansluiten en stil staan wordt de foto gemaakt. Aansluitend zingen de kinderen enthousiast met elkaar het Regenbooglied.

‘’We hebben het woord Kanjer gevormd, omdat we een week vol kanjeroefeningen hebben gedaan,’’ vertelt een kind na afloop. De leerlingen vertellen dat de oefeningen bijdragen om een kanjer te zijn. Een kanjer betekent bijvoorbeeld dat je behulpzaam bent. Een echte kanjer pest niet en houdt zich aan de regels.

Alle groepen hebben kanjer knutsels gemaakt, die in de gang op de prikborden zijn bevestigd. Dinsdagmiddag hebben alle kinderen op school een spelletjescircuit gespeeld. En de groepen zijn daarbij expres door elkaar gehusseld. Een groepsdoorbrekende activiteit die niet in onze Kanjerweek mag ontbreken. Zo werden er in elk lokaal gezelschapsspelletjes gedaan, om op die manier het samen-spelen en samen plezier maken te versterken. Er werd druk gekwartet, Memory gespeeld, rummicub, twister, vier op een rij, Halligalli, Uno en nog veel meer verschillende spellen. Het plezier was groot. En de oudsten hebben de jongsten steeds geholpen. Een feestje dus! Oftewel; allemaal KANJERS!!

Op woensdag was er een kanjer-ouderavond, waarop de principes van de Kanjertraining nog eens werden besproken en toegelicht. En ook uitgespeeld. Hoe voelt dat om je grenzen aan te geven en je gevoel uit te spreken. Het is goed om dat kinderen mee te geven, jong geleerd-oud gedaan!

Op donderdag is een poging gedaan om het record schoot-zitten te vestigen. Het leverde een mooi plaatje op waaraan alle kinderen deelnamen. Het lukte alle groepen, ja zelfs de kleuters. Een spektakel!

Belangrijk in de Kanjerweek is dat de kinderen elkaar complimenten geven. Het complimentenspel werd gespeeld waarbij elk kind complimenten aan een ander mocht uitdelen. Ook werd er over gesproken wat een compliment betekent en met je doet en dat het heel positief voor iedereen uitwerkt. ‘’Een compliment geven is niet alleen leuk voor de ander, maar het voelt ook goed voor jezelf,’’.

Zie www.cbsderegenboog.net

De kinderen van CBS De Regenboog verzamelen zich om het woord ‘’Kanjer’’ uit te beelden als afsluiting van hun kanjerweek.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox