Logo 3B-krant.nl

Kieskompas voor Lansingerland

Ook bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zal er een Kieskompas komen voor Lansingerland. Dat hebben de huidige negen partijen in de gemeenteraad besloten.

Lansingerland - Het Kieskompas is een online stemhulp, waarbij de kiezers een persoonlijk stemadvies krijgen na het reageren op een aantal stellingen. In het Kieskompas zijn de stellingen gericht op de belangrijkste kwesties van de politieke partijen.

Voor het Kieskompas in Lansingerland wordt er samengewerkt met alle politieke partijen, zodat de stellingen een lokale, relevante insteek hebben. Zo wordt het voor de kiezer inzichtelijk waar de verschillende partijen voor staan. Op 25 oktober heeft elke partij in Lansingerland 40 issues aangekaart bij het Kieskompas. Daaruit zijn 90 stellingen uit voortgevloeid, die op 8 november met de partijen in het gemeentehuis zijn besproken. De komende periode vallen steeds meer stellingen af en zo wordt de lijst uiteindelijk teruggebracht naar 30 stellingen. Elke partij heeft dan bij elke stelling ingevuld of ze het er helemaal mee eens zijn, eens zijn, neutraal zijn, oneens zijn of helemaal oneens zijn.

Online

Ongeveer drie à vier weken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gaat het Kieskompas Lansingerland online. Dan kunnen kiezers in Lansingerland het Kieskompas invullen en de uitslag wellicht gebruiken in de uiteindelijke keuze op welke partij zij zullen stemmen.

Meer berichten

Shopbox