Logo 3B-krant.nl

Inloopavond over uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs

Lansingerland - In de afgelopen periode heeft de gemeente samen met de ontwikkelaar de uitgangspunten voor de uitbreiding van Berkel centrum vastgelegd. Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van een voorlopig ontwerp (concept bouwplan). Naar verwachting is dit ontwerp in het eerste kwartaal van 2018 klaar.

Om de uitbreiding van het centrumgebied mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. De bestemmingsplanprocedure bestaat uit meerdere fasen. De eerste stap is het voorontwerpbestemmingsplan. Dit voorontwerpbestemmingsplan kunt u tot en met dinsdag 5 december digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op Westersingel Berkel. Het bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt kan nog veranderen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de inspraakreacties of als gevolg van de nadere uitwerking van het bouwplan.

Op dinsdag 21 november is er tussen 19.00 uur en 20.30 uur een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs'. U bent van harte welkom om het bestemmingsplan te bekijken en een toelichting te krijgen. De inloopavond vindt plaats in het gemeentehuis van Lansingerland (Tobias Asserlaan 1).

Meer berichten

Shopbox