Eerder deze maand schreef onze freelancer Gerrit van Loon over de bomenkap op verschillende locaties in Lansingerland. Nu stemt het bestuur van recreatieschap in met de aanpak van essensterfte in de Rottemeren, waarbij ook bomen gekapt moeten worden. Foto: GvL.
Eerder deze maand schreef onze freelancer Gerrit van Loon over de bomenkap op verschillende locaties in Lansingerland. Nu stemt het bestuur van recreatieschap in met de aanpak van essensterfte in de Rottemeren, waarbij ook bomen gekapt moeten worden. Foto: GvL. (Foto: GvL)

Aanpak essentaksterfte in Rottemeren

De essentaksterfte slaat ook toe in gebieden van het recreatieschap Rottemeren. Deze schimmelziekte zorgt ervoor dat naar verwachting 90% van de essen in Nederland zal sterven. Op 27 november heeft het bestuur van het recreatieschap ingestemd met het voorstel van Staatsbosbeheer om de gevolgen van de essentaksterfte aan te gaan pakken.

Lansingerland - Staatsbosbeheer voert sinds 1 januari 2017 het beheer uit namens het recreatieschap en zal de gebieden vanaf 2018 meenemen in haar landelijke aanpak van deze ziekte. De es is een inheemse boomsoort die door heel Nederland voorkomt en een belangrijke boom voor het Nederlandse landschap. Door het hele land zijn essen massaal aangetast door de schimmelziekte 'essentaksterfte'. De es herstelt niet van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen ze omvallen. Reden voor het recreatieschap om in het kader van veiligheid voor de recreant in te grijpen.
In het gehele Rottemerengebied staan veel essen. Inventarisaties hebben uitgewezen dat een zeer groot deel hiervan matig tot zwaar is aangetast door de ziekte. In de aanpak ligt de prioriteit op de veiligheid, bij de aangetaste bomen die in de buurt van wegen, paden, parkeerplaatsen en onroerend goed bevinden en dus vanuit oogpunt van veiligheid weggehaald dienen te worden. Nu al worden op enkele plekken dode takken weggesnoeid en gevaarlijke bomen gekapt.
Naast de aanpak van de essentaksterfte gaat het recreatieschap gelijktijdig werken aan verjonging van de bossen. De bosverjonging richt zich met namen op de populieren, die aan het einde van hun levensduur zijn. Deze bossen zijn aan een nieuwe generatie bomen toe. In de zomer van 2018 start Staatsbosbeheer met deze boswerkzaamheden in het noordelijke gedeelte van de Bleiswijkse zoom en neemt daarbij ook de essentaksterfte mee. Zo hoeft er maar een keer gewerkt te worden in dit gebied. De overlast voor zowel het gebied als de bezoekers wordt hiermee zoveel mogelijk beperkt. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt een aanvullende inventarisatie gedaan om de benodigde werkzaamheden te bepalen en worden in het voorjaar van 2018 de omwonenden en recreanten verder ingelicht.
Door het verwijderen van de zieke bomen ontstaan mogelijk gaten in het bos. Waar nodig worden nieuwe soorten aangeplant. Bij het herplanten wordt gebruik gemaakt van verschillende boomsoorten om gevarieerde toekomstbestendige en aantrekkelijke bossen te behouden.

Meer berichten

Shopbox