Drinkwaterprijs daalt opnieuw

Rijswijk - In 2018 betaalt u nog minder voor uw drinkwater. Drinkwaterbedrijf Dunea heeft haar tarieven voor volgend jaar bekend gemaakt. Duizend liter drinkwater kost volgend jaar twee cent minder en komt op precies één euro (uitgezonderd de zes procent btw). Ook alle vastrechttarieven dalen.

De meeste precariotarieven blijven gelijk. Gemeenten mogen tot 2022 belasting heffen op leidingen in gemeentegrond, maar hun tarieven niet meer laten stijgen. Dunea betaalt de precarioheffingen en rekent deze kosten per gemeente door aan de klanten. Slechts enkele gemeenten zijn begonnen met het afbouwen van deze inkomsten. Alleen de gemeente Pijnacker-Nootdorp stopt per 2018 helemaal met precario op leidingen. Directeur Wim Drossaert: "Ik hoop dat andere gemeenten spoedig hun voorbeeld gaan volgen. Dan gaat de waterrekening verder omlaag en meer echt over drinkwater. Nu bestaat de gemiddelde waterrekening in ons leveringsgebied voor ruim 25% uit belastingen: belasting op leidingwater, btw en precario. Dat dit lager wordt, past bij een basisbehoefte als drinkwater."

Drossaert: "Wij streven ernaar ook in de toekomst de tarieven laag en stabiel te houden. Dat is best lastig, want we mogen maar beperkt sparen voor toekomstige investeringen. Het kan dus zijn dat tarieven in de toekomst weer stijgen als er meer investeringen nodig zijn, bijvoorbeeld om ook onder moeilijker omstandigheden lekker en betrouwbaar drinkwater te kunnen blijven maken. Er is meer en meer onderzoek, zuiveringsinspanning en onderhoud nodig om ook in de toekomst lekker en betrouwbaar drinkwater te kunnen blijven leveren, uit betrouwbare bronnen en met prachtige duinen."

Meer berichten

Shopbox