Logo 3B-krant.nl


Coalitiepartij D66 wil dat de gemeente mee doet aan deze ‘innovatieve, liberale, progressieve, oplossingsgerichte proef’.  Archiefbeeld
Coalitiepartij D66 wil dat de gemeente mee doet aan deze ‘innovatieve, liberale, progressieve, oplossingsgerichte proef’. Archiefbeeld

Wietplanten kweken in tuinkassen

Door Gerrit van Loon

Lansingerland zou als tweede glastuingemeente zeker moeten deelnemen aan het overheidsexperiment met gereguleerde wietteelt. Plantjes in de glazen tuinkassen, de D66-fractie is helemaal voor.

Lansingerland – Michiel Muis, fractieleider van D66 Lansingerland, gooit in januari 2018 dit onderwerp op tafel binnen de commissie Algemeen Bestuur. Momenteel zoekt het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie door het hele land proeflocaties om onder toezicht van de overheid legaal wiet te telen. Vorige week werd in de Tweede Kamer er voor het eerst over gesproken. Aanleiding is het rapport van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de titel Het failliet van het gedogen. Het doel van de proef is om problematisch cannabisgebruik, illegale teelt en criminaliteit te bestrijden en een blijvend beleid voor de hele keten van productie, handel, verkoop en gebruik te maken. "Veel gemeenten hebben zich inmiddels aangemeld. Wij vinden dat Lansingerland als tweede glastuinbouwgemeente van Nederland hier zeker aan deel moet nemen. Lansingerland wil innoveren in de tuinbouw en het geeft de sector voorsprong wanneer er op termijn economische kansen ontstaan rond de legalisering van teelt, handel en gebruik. Een cannabiswet is in voorbereiding", aldus Michiel Muis.

Wat D66 betreft is een proeflocatie in Lansingerland in eerste instantie vooral gericht op het innovatieve aspect rond de productie. Dus niet per se om wiet te leveren aan een coffeeshop in de eigen gemeente. Wel kan gedacht worden aan de productie, distributie en levering aan coffeeshops in omliggende steden als Rotterdam en Den Haag. "Onze glastuinbouw en onze gemeente levert daarmee een oplossing voor problemen rond veiligheid en criminaliteit elders", betoogt D66.

De coalitiepartij wil dat de gemeente mee doet aan deze 'innovatieve, liberale, progressieve, oplossingsgerichte proef'. Muis is benieuwd naar het standpunt van de andere fracties in Lansingerland. De VNG wil verschillende soorten experimenten, een goede spreiding over het land en sluitende afspraken over de veiligheid. Experimenten moeten nu écht gaan bijdragen aan het verbeteren van veiligheid en volksgezondheid bij cannabisteelt en –verkoop.

Ook andere distributievormen dan de coffeeshop moeten worden getoetst om te kijken wat goed of niet goed werkt. De proeven in gemeenten die mee gaan doen beginnen op z'n vroegst na de zomer 2018. In Lansingerland worden kassen niet alleen voor tuinbouw gebruikt. Caravanstalling en opstal zijn andere gebruiken in de vele kassen van Lansingerland.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox