Logo 3B-krant.nl


Het college pakt de fietsveiligheid aan onder het mom van ‘meten is weten’ en verkeerseducatie. De ChristenUnie organiseert elk jaar een fietstocht. Foto: GvL.
Het college pakt de fietsveiligheid aan onder het mom van ‘meten is weten’ en verkeerseducatie. De ChristenUnie organiseert elk jaar een fietstocht. Foto: GvL. (Foto: Gerrit van Loon)

Halve ton voor de fietsveiligheid

Door Gerrit van Loon

In de begroting voor 2018 en de jaren erna is jaarlijks 50.000 euro beschikbaar voor kleine en urgente maatregelen, die de fietsveiligheid in Lansingerland moeten vergroten. Volgende maand wordt dit punt in de meerjarenbegroting besproken door de raad.

Lansingerland - In Lansingerland pakken mensen veel de fiets. Er gebeuren helaas ook vaak ongelukken. Zo is de verkeerssituatie bij de rotondes Klapwijkseweg-Boterdorpseweg ronduit gevaarlijk. Het gemeentebestuur liet een extern bureau er onderzoek naar doen. "Aan de hand van de verkeerstechnische en verkeerspsychologische analyses zijn er voldoende kansen om de verkeersveiligheid te verbeteren", schrijft het college aan de raad.

Maar aan maatregelen hangt een prijskaartje. Vandaar dat voor het meerjarenprogramma in de Begroting voor 2018 en daarop volgende jaren standaard 50.000 euro per jaar is opgenomen. Deze is bedoeld voor relatief kleine en urgente maatregelen. Voor eventueel grotere maatregelen krijgt de gemeenteraad aparte kredietvoorstellen.

Het college pakt de fietsveiligheid aan onder het mom van 'meten is weten' en verkeerseducatie. De komende jaren zijn vijf ambities leidend. In 2025 moeten er 25% minder slachtofferongevallen met fietsers betrokken zijn ten opzichte van 2015. De ervaren fietsverkeersveiligheid moet in 2025 vergroot zijn. De permanente verkeerseducatie onder jongeren en jongvolwassenen is een speerpunt. En ook fietseducatie voor ouderen is een vast onderdeel van het fietsbeleid. De laatste ambitie is veilige fietsroutes naar belangrijke voorzieningen, met name veilige oversteekplaatsen voor fietser op de ontsluitingswegen.

In de begroting van 2018 is ook geld beschikbaar voor de aanpassing van de rotondes Klapwijkseweg-Boterdorpseweg en de knelpuntenaanpak van andere onveilige locaties. Vorig jaar werd op een avond met medewerking van verschillende partijen zoals de politie en Fietsersbond over alle aspecten van Fietsveiligheid in de gemeente gesproken. Ook is het Burgerpanel van de gemeente geraadpleegd. Inwoners konden met stippen op de kaart aangeven welke locaties ze als onveilig ervaren. Uit diverse inventarisaties kwamen 1.700 meldingen van 'onveilige' situaties.

Kwetsbare jeugd

Vooral locaties in een school-thuisroute worden nu goed bekeken. "Jeugd is een kwetsbare doelgroep en school-thuisroutes verdienen onze eerste aandacht", aldus het college. Een fietstunnel onder de Klapwijkseweg en de oversteekbaarheid van de N209 bij Bleiswijk worden onderzocht. In februari wordt het meerjarenprogramma voorgelegd aan de raad.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox