Logo 3B-krant.nl


V.l.n.r.: Marco Zeeman (Rijkswaterstaat), Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland), Simon Fortuyn (gemeente Lansingerland) en Emile Klep (gemeente Rotterdam).
V.l.n.r.: Marco Zeeman (Rijkswaterstaat), Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland), Simon Fortuyn (gemeente Lansingerland) en Emile Klep (gemeente Rotterdam).

Stap verder met realisatie van A16 Rotterdam

De 11 kilometer lange nieuwe Rijksweg moet zorgen voor betere doorstroming op de A13, A20 en het onderliggende wegennet. Woensdag 24 januari tekenden Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam en Lansingerland de Uitvoeringsovereenkomsten en Bilaterale overeenkomsten. Het gaat daarbij onder meer om afspraken over werkzaamheden die Rijkswaterstaat laat uitvoeren, zoals de bouw van het recreaduct, extra fietspaden en geluidschermen.

Lansingerland - In het oog springende afspraken betreffen het recreaduct en extra geluidschermen en fietspaden. Het verbinden van het Schiebroeksepark met het nieuwe natuur- en recreatiegebied de Vlinderstrik aan de noordzijde van de nieuwe A16 Rotterdam is een lang gekoesterde wens van gemeente Rotterdam. Hier komt een 16 meter brede recreaduct, dat bestaat uit een fiets/wandelroute in combinatie met een faunapassage voor dieren. De extra geluidschermen langs de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de N209 komen met name voort uit het streven van de regio naar Saldo Nul: geen toename van de geluidbelasting ten opzichte van het jaar 2012. Hierover zijn destijds in de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland moties aangenomen. Op verzoek van gemeente Lansingerland laat Rijkswaterstaat extra fietspaden aanleggen. Het gaat hierbij om een ontbrekend stuk Polderpad tussen Park de Polder en het Lage Bergse Bos aan de noordzijde van de rijksweg, en een fietspad door Triangelpark Zuid naar datzelfde Lage Bergse Bos aan de zuidzijde van de rijksweg.

Wethouder Simon Fortuyn: 'Met het tekenen van de overeenkomsten maken we concrete afspraken met betrekking tot de aanvullende projecten, die als wens van Lansingerland en de regio worden gerealiseerd in het kielzog van de A16 Rotterdam zoals extra fietspaden, de polderpadverbinding onder de A16 naar het Triangelpark en een nieuwe entree voor het Lage Bergse Bos.' Bijna dagelijks staan er files op de A13 en de A20. Om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Rotterdam te vergroten, legt Rijkswaterstaat de A16 aan. De weg komt aan de noordoostrand van Rotterdam te liggen en krijgt aansluitingen bij de N471 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan en het Terbregseplein. De weg loopt door het Lage Bergse Bos heen, hier legt Rijkswaterstaat een half verdiepte landtunnel aan. Aangrenzende gebieden zoals het Terbregseveld, Vlinderstrik en Lage Bergse Bos worden opnieuw ingericht en met elkaar verbonden met fiets- en wandelpaden. De aanleg van de A16 Rotterdam start in 2019.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox