Vragen over verkeer in centrum

Berkel en Rodenrijs - De PvdA-fractie heeft vragen gesteld aan het college over de huidige en toekomstige verkeerssituatie in en om de Oudelandselaan in Berkel. Omwonenden van de Oudelandselaan protesteren tegen de voorgenomen uitbreiding van het winkelcentrum, de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast en de onveilige verkeerssituatie in de Oudelandselaan en de aanpalende Boerhavestraat en Röntgenstraat. De bewoners geven aan dagelijks meer dan zes uur lang overlast te hebben van de ruim 1300 spelende schoolkinderen. Ook hekelen ze de onveilige verkeerssituatie wanneer kinderen gebracht en gehaald worden door hun ouders. De verkeersstroom naar het winkelcentrum, inclusief de vrachtwagens, zorgt ook voor veel overlast. Met de geplande uitbreiding van het winkelcentrum voorzien bewoners meer verkeersoverlast, die de rust, de veiligheid en het woongenot verminderen. Bewoners willen beter overleg met het college en meer invloed op de plannen.

Meer berichten