Bleiswijk krijgt educatieve schooltuin

Bleiswijk - Lansingerland geeft de grond aan de Wilgenlei 2A in bruikleen aan de Melanchton Business School, zodat er een schooltuin kan worden gerealiseerd. Op donderdag 8 februari ondertekenen wethouders Albert Abee, Jeroen Heuvelink en de algemeen directeur van Melanchthon, Nico van den Eijkel, de gebruiksovereenkomst. De educatieve schooltuin voor leerlingen en studenten wordt gezamenlijk ingevuld door de MBS, BSO 'Zus en Zo' en de vijf basisscholen in Bleiswijk (De Wiekslag, De Poort, Klimophoeve, Anne Frankschool en De Oosthoek). De doelstelling van de schooltuin is de jonge burgers van Bleiswijk in contact te brengen met natuur en groen door bijvoorbeeld het telen van groenten, kruiden en bloemen, een paddenpoel en lesjes in de open lucht.

Meer berichten