Windmolens Kruisweg

Verschillende plaatsen in Zuid-Holland zijn door het provinciebestuur aangewezen om mogelijk 200 meter hoge windturbines te plaatsen. Een van die plaatsen is het Prismagebied vlak naast de Bleiswijkse woonkern De Kruisweg.

Bleiswijk - Aanvankelijk stelde het college van B&W in het "Gemeentelijk Beleids- en Toetskader Windenergie Lansingerland" voor dat op bedrijvenpark Prisma ten minste voor 12 MW aan windturbines geplaatst zou worden (minimaal vier windmolens). Minimaal 12 MW kan ook betekenen 20 MW of meer, terwijl altijd is gesproken over 12 MW en niet meer. Leefbaar 3B een wijzigingsvoorstel heeft ingebracht om er voor te zorgen dat het om maximaal 12 MW gaat, zodat de bewoners van de Kruisweg niet opgescheept worden met veel windmolens. Het amendement is door de gemeenteraad aangenomen. Daarnaast heeft een tweede wijzingingsvoorstel de kans dat op Prisma, binnen 650 meter van woonkern de Kruisweg windturbines worden gebouwd verkleind. Eerst worden buiten de grens van 650 meter windmolens gebouwd. Bij een voorstel om binnen de 650 meter een windmolen te bouwen, zal de gemeenteraad een planologisch besluit (omgevingsvergunning) nemen.

Meer berichten