Eddy Neeleman haalde op belangrijke dossiers de kastanjes uit het vuur, omdat andere partijen –die hetzelfde dachten- niet durfden.  Foto: GvL.
Eddy Neeleman haalde op belangrijke dossiers de kastanjes uit het vuur, omdat andere partijen –die hetzelfde dachten- niet durfden. Foto: GvL. (Foto: Gerrit van Loon)

Het gravend buitenbeentje in de raad

Door Gerrit van Loon

In het begin van de raadsperiode moest de raad enorm aan hem wennen. Aan het einde van de vier jaar oogstte hij meer en meer lof voor zijn controlerend werk. Eddy Neeleman (52) is tegendraads, tegen onrecht en geldverkwisting. Een atypisch raadslid.

Bergschenhoek- Niet gehinderd door partijpolitiek of welke belangen dan ook, controleert Eddy Neeleman als eenmanspartij de voorstellen en cijfers van de gemeente tot ver achter de komma. Dat tot razernij van ambtenaren en het college. De luis in de pels neemt zijn controlerende taak als raadslid serieus. "Het ergste wat een democratie kan gebeuren is het ontbreken van een controlerend orgaan."

Hoe vaak werden in 2014 en 2015 niet moties en amendementen aangenomen met de volgende mededeling van de voorzitter van de raad: 'Unaniem aangenomen, met de uitzondering van de Partij Neeleman.' In 2016 en 2017 kreeg Neeleman soms wel partijen mee. Hij moest op belangrijke dossiers de kastanjes uit het vuur halen, omdat andere partijen –die hetzelfde dachten- niet durfden vanwege hun eigen wethouder of coalitiebelangen. "Het vertrek van de gemeentesecretaris met riante afvloeiing zette ik op de agenda, evenals de peperdure verbouwing van het gemeentehuis. De ontwikkelingen van het nieuwe NS-station op Bleizo-houd ik goed in de gaten."

Neeleman stelt wantoestanden aan de kaak. "Een gemeente heeft veel macht en geeft veel geld uit. We moeten oppassen of dat rechtvaardig gaat. Jij wel, jij niet? Waarom dan?" De aankomende periode gaat de voetbalcoach van de 15-5 van Soccer Boys er weer 100% voor. Zijn vrouw is medekostwinnaar. Zelf zit hij in alle raadscommissies en is waar het kan aanwezig bij presentaties en onderzoekt ondertussen nog omissies in grondexploitaties, verkoopcontracten en bouwtekeningen. De aankomende periode moet de opbrengst van Eneco-aandelen worden uitgekeerd aan inwoners. De hondenbelasting afgeschaft en bouwplannen gereduceerd. "Ik wil bovenal volledig openheid van zaken."

Tot de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 besteden we elke week aandacht aan lijsttrekkers in Lansingerland. In de serie Thuis in de zetel hoe de lijsttrekker in het leven staat en wat de beweegredenen zijn. Deze week Eddy Neeleman die met vrouw en vier kinderen in een zelf gebouwd huis aan de Rottekade woont. Zijn oudste dochter Kimberley (18) staat als nummer 2 op de lijst en studeert bedrijfseconomie.

Meer berichten

Shopbox