Inwoners blijven zich inzetten tegen luchthavenoverlast

De huidige Lansingerlandse bewonersvertegenwoordigers mevrouw Van de Coevering-van Heesewijck en haar plaatsvervanger, de heer Van der Ouderaa, gaan zich ook de komende vier jaar inzetten om de belangen van de bewoners van Lansingerland, in de breedste zin van het woord, te behartigen in de contacten met de luchthaven en de vliegtuigmaatschappijen. Het College van Lansingerland heeft beide leden van de Commissie Regionaal Overleg RTHA (CRO RTHA) voorgedragen voor herbenoeming in de CRO RTHA. Deze commissie bestaat, naast bewonersvertegenwoordigers, uit vertegenwoordigers van regionale en lokale overheden, en luchtvaartpartijen waaronder RTHA zelf.

Lansingerland - Sinds 2014 zitten Thea van de Coevering-van Heesewijck en haar plaatsvervanger, Robert van der Ouderaa, in dit overlegorgaan. De CRO RTHA heeft tot taak om door overleg van diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te waarborgen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen. "Dat klinkt wat cryptisch, maar het gaat erom dat de verschillende partijen een stem hebben bij de ontwikkeling van de luchthaven, zo ook onze inwoners", licht wethouder Verkeer en Vervoer, Simon Fortuyn toe. "Beide bewonersvertegenwoordigers hebben de afgelopen vier jaar bewezen met veel kennis en gedrevenheid op te komen voor de belangen van onze Lansingerlandse inwoners, ik ben daarom zeer verheugd dat het college de voordracht voor herbenoeming unaniem steunt."

Voor de inwoners
Mevrouw Van de Coevering-van Heesewijck: "Al sinds de jaren 70 ben ik actief in de strijd tegen overlast van de luchthaven waarvan 4 jaar als lid van de Commissie Regionaal Overleg (CRO). Ik heb in de loop der jaren al heel wat expertise opgebouwd en ben dan ook verheugd over de unanieme voordracht van het college Lansingerland om ook de komende 4 jaar zitting te mogen nemen in de CRO-RTHA. Als bewonersvertegenwoordiger voel ik mij een soort van trait-d'union tussen onze inwoners en de directie van de luchthaven en de vliegmaatschappijen.
De heer Van der Ouderaa: "Daar sluit ik me geheel bij aan! Samen vormen we de spreekbuis van de Lansingerlanders die overlast ervaren van de luchthaven of extra informatie willen hebben over specifieke luchtvaartzaken. Wij voeren op inhoud het debat met alle stakeholders en de luchthaven zelf. Thea en ik staan open voor reacties van de inwoners van Lansingerland, die vragen hebben over de luchthaven. Mensen kunnen ons altijd benaderen via: tvdcoevering@gmail.com of watoto-rob@telfort.nl

Geen uitbreiding geluidsruimte RTHA
Wethouder Simon Fortuyn: "Onze inwoners wonen in een van de mooiste maar tegelijkertijd ook drukste gedeelte van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Binnen 30 minuten ben je vanuit Lansingerland met het OV of eigen vervoer in hartje Rotterdam of Den Haag en binnen 50 minuten vanaf RTHA zelfs in hartje Londen. Voor Lansingerland is de luchthaven een feit maar we moeten wel zorgen dat onze inwoners een fijn woonklimaat houden. Voor uitbreiding van de geluidsruimte van RTHA is dan ook geen regionaal draagvlak. Dit hebben onze bewonersvertegenwoordigers, door hun steun uit te spreken voor de brief van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland) aan de minister, duidelijk aangegeven."

Meer berichten

Shopbox