Jan de Vogel schrok zich rot. Na een boodschap kwam hij thuis en zag dit gat in de bossen. Hij hing papier voor de ruiten van zijn huis.
Jan de Vogel schrok zich rot. Na een boodschap kwam hij thuis en zag dit gat in de bossen. Hij hing papier voor de ruiten van zijn huis. (Foto: Gerrit van Loon)

Kaalslag van bomen in Sterrenpark

Door Gerrit van Loon

In het Sterrenpark in Berkel en Rodenrijs zijn plotseling veel bomen omgekapt. De huizen aan de zijdes van het park staan vol in het zicht. Bewoners hebben tegen de inkijk al papier op de ruiten geplakt.

Berkel en Rodenrijs - Juval Pat El van VVD Lansingerland trekt bij het gemeentebestuur aan de bel. Alleen al aan de zijde van de Marshof zijn 20 bomen gekapt. De resten en stronken zijn nog goed te zien. De VVD constateert een kaalslag die heeft plaats gevonden. Er zijn vele bomen omgekapt. Het gevolg hiervan is dat het groene karakter van het Sterrenpark flink schade heeft opgelopen. Bewoners worden bovendien geconfronteerd met het feit dat hun huis vanaf de looppaden inkijk heeft, zonder dat ze hiervoor vooraf geïnformeerd zijn door de gemeente.

Vooral bij de Mercuriusstraat is de inkijk enorm. Juval Pat El stuurt het gemeentebestuur foto's van voor en na de kap. De verschillen zijn goed zichtbaar. De nieuwe situatie is schrijnend om te zien. Vanaf het voetpad in het Sterrenpark is er enorme doorkijk. Bewoner Thijs Bakker weet dat hij altijd geprofiteerd heeft van het gemeentegroen, maar is toch wat beteuterd. "Het is hier inderdaad behoorlijk uitgedund. Voorbijgangers kunnen nu zo in onze tuin kijken. Het groeit wel weer wat bij, maar dat duurt even."

Een schutting

Zijn buurman Jan de Vogel is pissiger. Hij is er net komen wonen en heeft nu tegen inkijk papier op de ruiten geplakt. "Ik had nog geen raambedekking, dus het zo maar opgelost. Ik was even een boodschapje doen vrijdag, kwam ik terug zat er een enorm gat in de bosjes. Dat er gesnoeid moet worden, begrijp ik. Maar zo rigoureus? Iemand zei dat ik het ook positief kon bekijken. Nu kan ik er makkelijker een schutting neerzetten, zonder al te veel overlast van takken."

Juiste kwaliteitsniveau?

Namens de VVD-fractie stelt Juval Pat El vragen. "Waarom zijn de bomen omgekapt in het Sterrenpark?", luidt de hamvraag. "En deelt het college de mening van de VVD dat het massaal kappen van bomen in het Sterrenpark niet past bij wat de raad voorheeft met de kwaliteit van de buitenruimte en groenvoorziening?", aldus Pat El. Hij wil weten welke acties Lansingerland gaat ondernemen om het Sterrenpark weer op het juiste kwaliteitsniveau te brengen. En of er weer nieuwe bomen geplant worden in het park.

Antwoord

Het college heeft zes weken de tijd om de schriftelijke raadsvragen van de VVD te beantwoorden. De vorming van een nieuw gemeentebestuur heeft geen invloed op die termijn.

De huidige wethouder buitenruimte (Simon Fortuyn) keert op zeker terug als wethouder.

Meer berichten