Beoogde coalitie in Lansingerland: Leefbaar 3B, VVD, WIJ Lansingerland en CU

Gisteren heeft verkenner Simon Fortuyn met zijn fractiegenoot Wouter Hoppenbrouwer van Leefbaar 3B de fractievoorzitters van de gemeenteraadsfracties op de hoogte gesteld van hun voornemen om te komen tot een coalitie van Leefbaar 3B, VVD, WIJ Lansingerland en de CU.

Ruime meerderheid
De beoogde coalitie van Leefbaar 3B met 9 zetels (+2), VVD met 7 zetels (+2), Wij Lansingerland met 3 zetels (+1) en CU met 3 zetels, heeft een tweederdemeerderheid van 22 zetels in de 33 leden tellende gemeenteraad van Lansingerland. "Ik denk dat deze beoogde coalitie recht doet aan de verkiezingsuitslag", aldus de lijsstrekker van Leefbaar 3B, Simon Fortuyn. "Zoals ik al eerder heb gezegd, hebben we vruchtbare en open gesprekken gevoerd met alle gemeenteraadsfracties waarbij iedereen aangaf bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen nemen voor de grote bestuurlijke uitdagingen waar onze gemeente nog voor staat. Dat waardeer ik enorm en ik kan me de teleurstelling van de fracties, die nu niet voor de coalitiegesprekken zijn uitgenodigd, ook zeer goed voorstellen. Maar ik weet zeker dat we straks in de gemeenteraad, met alle partijen goed kunnen samenwerken in het belang van al onze inwoners."

Evenwichtig en stabiel
Verkenner Fortuyn: "De beoogde coalitie bestaat uit drie winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen aangevuld met de CU. Verder maken de twee lokale partijen deel uit van de beoogde coalitie. Door met twee partijen door te gaan die nu ook deel uitmaken van de coalitie (L3B en CU) is er voldoende ervaring aanwezig aangevuld met de 2 "nieuwe" partijen (VVD en WIJ) kunnen we rekenen op een stabiele coalitie."

Verkenning en procesbegeleiding
De fractievoorzitters hebben eerder dit jaar met elkaar afgesproken dat de grootste partij de eerste verkenning doet; met 9 zetels is Leefbaar3B de grootste partij geworden en heeft Simon Fortuyn deze taak dus op zich genomen. Na deze eerste verkenning draagt hij het stokje nu over aan een externe procesbegeleider die om de tafel gaat met de beoogde coalitiepartijen om te komen tot een coalitieakkoord en om de portefeuilles van de wethouders in te vullen. Het is de verwachting dat elke partij één wethouder zal leveren. De naam van de externe procesbegeleider wordt later deze week bekendgemaakt.

Meer berichten