Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken.
Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken.

Aanpak essentaksterfte Rottemeren

Staatsbosbeheer start binnenkort, in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren, met de aanpak van de essentaksterfte in de Rottemeren. De essentaksterfte is een schimmelziekte waardoor zo'n 90% van de essen in Nederland dood gaat. Daarom organiseert het Staatsbosbeheer op 24 april een inloopavond over de essentaksterfte in de Rottemeren.

Bleiswijk - Daarnaast krijgen bezoekers informatie over de 4,3 hectare aan extra waterberging die het schap in de Rottemeren creëert vanwege de aanleg van de A16 Rotterdam. Iedereen is tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom het clubgebouw van IJsclub Bleiswijk, Lange Vaart 17a. Vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

De es is een boomsoort die niet herstelt van de essentaksterfte. De zieke bomen zijn zwak en kunnen makkelijk omvallen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken. De Bleiswijkse Zoom Noord is het eerst aan de beurt. In april en mei worden de zieke bomen gemarkeerd, vanaf augustus worden ze gekapt en afgevoerd. Volgend jaar volgen andere deelgebieden. Om overlast te beperken, voert Staatsbosbeheer tegelijkertijd het reguliere onderhoud uit. Hierbij worden indien nodig bomen weggehaald om andere bomen meer ruimte te geven om te groeien. Op plekken waar dat nodig is, wordt er een variatie aan boomsoorten terug geplant.

Rijkswaterstaat gaat vanaf volgend jaar de A16 Rotterdam aanleggen, zo'n 2 km loopt door het Lage Bergse Bos. Door de komst van de rijksweg vermindert de hoeveelheid grond die water kan opnemen. Ook verdwijnen enkele watergangen. Daarom creëert Recreatieschap Rottemeren in opdracht van Rijkswaterstaat 4,3 hectare aan extra waterpartijen in het peilgebied, waar water kan worden geborgen. Dit wordt watercompensatie genoemd. Hiervoor zijn, in overleg met Natuur- en Vogelwacht Rotta en andere belanghebbenden, vier locaties gekozen. Het gaat om het Kooibos aan de Rottebandreef, een gebied ten zuiden van het Ridderzwampad bij de Wiebertjes, de verbreding van de Kooitocht aan de Anthony Lionweg en van een watergang tussen de Kooitocht en het Stekelzwampad. Op de eerste twee locaties worden bomen gekapt (bij het Kooibos gaat het vooral om zieke essen), op alle locaties wordt grond afgegraven en afgevoerd, in totaal 70.000 m3. Daarna worden de oevers van de waterpartijen ingericht met riet en struweel voor watervogels. Met de gemeente Lansingerland is afgesproken dat Rijkswaterstaat de gekapte bomen compenseert in de Vlinderstrik in Bergschenhoek.

Meer berichten