Ook in de Eendragtspolder komen nu volop kansen voor visdiefjes om zich voort te planten.
Ook in de Eendragtspolder komen nu volop kansen voor visdiefjes om zich voort te planten.

Opening visdiefeilanden

Zevenhuizen/Bleiswijk - Op 19 april organiseert Natuur- en Vogelwacht Rotta een gratis natuurexcursie in de Eendragtspolder. Dit ter ere van de oplevering van drijvende visdiefeilandjes in dit recreatiegebied. De excursie start om 14.30 uur bij de uitkijktoren op de parkeerplaats aan de Van Oudheusdenweg, hoek Slingerkade in Zevenhuizen en duurt tot 16.00 uur. Opgeven is niet nodig.

De excursie begint met de feestelijke oplevering van de visdiefeilandjes. Dit gebeurt in aanwezigheid van Rik van Woudenberg, bestuurslid van het Recreatieschap Rottemeren, en Rien van der Vorm, coördinator Rotta Natuurwerk. De waterrijke Eendragtspolder herbergt volop vis voor de sierlijke visdiefjes. Het ontbreekt alleen aan onbegroeide schelpeneilandjes waar ze op kunnen broeden. Vorig jaar legde Natuur- en Vogelwacht Rotta al twee drijvende visdiefeilandjes aan in recreatiegebied de Bleiswijkse Fles. Mét succes, want diverse visdiefjes hebben er gebroed.

Na de feestelijke oplevering bezoekt u, onder begeleiding van een gids van Rotta, onder meer het plas-drasgebied in de Eendragtspolder. In het voorjaar wemelt het hier van broedende weidevogels, zoals tureluur en kievit. Meerdere zeldzaam geworden soorten voelen zich hier goed thuis. De excursie eindigt om 16.00 uur.

De aanleg van de visdiefeilandjes is één van de maatregelen om de natuur in het Rottemeren¬gebied te verrijken. Het is onderdeel van het project Biodiversiteit van het Recreatieschap Rottemeren en is mede mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland. De J.E. Jurriaanse Stichting heeft deze visdiefactie gefinancierd. Kijk op www.rotta-natuur.nl.

Meer berichten