Het Polderhuis wordt Bed & Breakfast

Bergschenhoek - Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt komt er in het beeldbepalende Polderhuis in Bergschenhoek een Bed & Breakfast. Het Polderhuis is middels een openbare verkoopprocedure voorlopig gegund aan een driemanschap: Mieke Hoek-Kerver, Marc Bloemhard en Pieter Bree, alle drie woonachtig in Lansingerland. Mieke Hoek-Kerver is de partner van raadslid Leon Hoek. De gemeente heeft drie inschrijvingen ontvangen. De inschrijvingen zijn op basis van een aantal criteria beoordeeld. De inschrijving van het driemanschap was zowel financieel als functioneel het meest voordelige voor de gemeente. Met deze winnende partij gaat de gemeente in gesprek om het plan verder uit te werken en te komen tot een verkoopovereenkomst. De uiteindelijke verkoopovereenkomst wordt aan het college voorgelegd ter besluitvorming.

Volgens de gemeente is met de komst van een B&B het behoud van de identiteit van het gebouw gegarandeerd. Dit levert een bijdrage aan het sociaal maatschappelijk leven van Bergschenhoek en aan de levendigheid van het dorpscentrum.

Meer berichten