BTV doet oproep

Lansingerland - Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport heeft een gezamenlijke oproep ondertekend aan het kabinet. Samen met andere organisaties, specialisten en burgers vragen zij om de volledige milieu-impact van de luchtvaartplannen door te rekenen. "Alleen zo kan er een goed debat en weloverwogen politiek besluit van de voor- en de nadelen van de luchtvaartplannen plaatsvinden," meldden zij in een brief. Een milieueffectrapportage (MER) brengt de gevolgen van uitbreidingsplannen van luchthavens voor het milieu in kaart. "De rekenaars kijken met name naar geluidsoverlast. De totale klimaat- en gezondheidsschade van de luchtvaartemissies worden niet berekend en kunnen daardoor niet goed worden meegewogen in de beslissing over uitbreiding van de luchtvaart." Zo berekent de MER alleen de CO2-uitstoot op de luchthaven bij starten en landen. "De uitstoot tijdens de rest van de vlucht wordt niet meegerekend, terwijl die juist de meeste klimaatschade veroorzaakt."

Meer berichten