Asielgerechtigden hielden in 2015 een Open Huis in Hergerborch, het voormalige verzorgingstehuis in het centrum van Berkel en Rodenrijs.
Asielgerechtigden hielden in 2015 een Open Huis in Hergerborch, het voormalige verzorgingstehuis in het centrum van Berkel en Rodenrijs. (Foto: Gerrit van Loon)

Dik acht ton tekort aan uitkeringen

De gemeente Lansingerland heeft van het Rijk 837.000 euro nodig om een tekort aan uitkeringsgeld over het jaar 2017 te dekken. Met name het verschil in bijstandsgerechtigden met een Syrische afkomst valt op. Het buddy-systeem voor asielgerechtigden is stopgezet. Het behaalde niet de gehoopte en verwachte resultaten.

Lansingerland – Wethouder Ankie van Tatenhove vraagt de raad deze maand om toestemming voor het aanvragen van de Vangnetuitkering. Elke gemeente krijgt jaarlijks een budget van het Rijk voor de bijstandsverlening. Wat aan budget overblijft, mag naar eigen inzicht worden ingezet. Een tekort moet zelf worden gedragen. Komt dat boven het eigen risico van 5%, dan kan een Vangnetuitkering worden aangevraagd. De raad moet daarmee instemmen.

Het tekort van 837.000 euro heeft als voornaamste oorzaak de toegenomen toestroom van asielgerechtigden in de afgelopen jaren, meldt Van Tatenhove. "De inschatting van het aantal bijstandsgerechtigden met een niet-Nederlandse herkomst over het peiljaar 2015 is fors lager dan het daadwerkelijke aantal. Het verschil in bijstandsgerechtigden met een Syrische afkomst valt op. De toestroom van asielgerechtigden is vanaf 2016 enorm toegenomen. Dit is nog niet meegenomen in peiljaar 2015. De gewijzigde voorwaarden voor de Wajong is ook debet aan het grote tekort. Mensen blijven ook langer in de bijstand zitten vanwege de verhoging van de maximale AOW-leeftijd."

De wethouder waarschuwde de raad eerder over het verwachtte tekort. Het daadwerkelijke tekort ligt iets lager vanwege een trendbreuk in positieve zin. Sinds 2014 is sprake van een stijgende lijn in aantal bijstandsuitkeringen. In de loop van 2017 is die stijging gekeerd. Het aantal uitkeringen in Lansingerland blijft enige tijd stabiel, rond de 600. Vorig jaar kwamen er 179 nieuwe bijstandsuitkeringen bij. Een jaar eerder waren dat er nog 243. "Dit komt deels door de gunstige economische ontwikkeling en aantrekkende arbeidsmarkt, maar zeker ook door onze maatregelen om een baan te vinden voor inwoners die een uitkering aanvragen", meldt Van Tatenhove.

Asielgerechtigden moeten participatieworkshops volgen. Een regionaal werkgeversservicepunt zoekt naar banen, werkervaringsplekken en taaltrajecten. In samenwerking met MEE werd een systeem van buddies ingesteld. Een asielgerechtigde wordt aan een vrijwilliger gekoppeld die helpt bij het wegwijs maken in de samenleving. Zo kunnen asielgerechtigden zich eerder richten op betaald werk. "Inmiddels zijn wij weer met dit project gestopt. Het behaalde niet de gehoopte en verwachte resultaten".

Meer berichten