Dat er 9 nieuwe grondgebonden woningen op de locatie, hoek Rodenrijseweg en Anjerdreef, komen is zeker. Maar de vervallen boerderij staat er nog steeds.
Dat er 9 nieuwe grondgebonden woningen op de locatie, hoek Rodenrijseweg en Anjerdreef, komen is zeker. Maar de vervallen boerderij staat er nog steeds. (Foto: Gerrit van Loon)

Rekening houden met alle dieren

Door Gerrit van Loon

Bij de herontwikkeling van de vervallen, monumentale boerderij aan de Rodenrijseweg 54 houden de gemeente en provincie goed rekening met flora en fauna. Varens op de muren mogen niet worden verwijderd. En de rondscharrelende egel op het werkterrein moet eerst worden verplaatst.

Berkel en Rodenrijs – De herontwikkeling aan de Rodenrijseweg, waar project Het Rijk van Rodenrijs moet komen, verloopt niet vlot. Al in 2012 lag er een ambitiedocument. Dat er 9 nieuwe grondgebonden woningen op de locatie, hoek Rodenrijseweg en Anjerdreef, komen is ook zeker. Maar momenteel staat de boerderij, in zeer slechte staat, er nog steeds. De wens is om de monumentale boerderij te behouden. Gezien de slechte staat is dat erg prijzig.

Lansingerland stelde een nieuw bestemmingsplan op voor het perceel van circa 100 meter diep en ruim 50 meter breed. De bomen en bosjes aan de Anjerdreef zijn in verband met graafwerkzaamheden voor de waterhuishouding gekapt en gerooid. Er komen negen nieuwe bomen voor terug. Die worden na de werkzaamheden aangeplant. Voor de Rodenrijseweg 54 werd veldonderzoek gedaan. In de bomen zitten holtes die mogelijk als rust- en verblijfplaatsen van vogels dienen. Op de muur van de stal zitten de tongvaren en wijfjesvaren. In de greppel zijn amfibieën waargenomen, mogelijk gaat het om groene kikkers.

De bomen werden gerooid in de periode dat de kans op aantreffen van broedende vogels klein is. "De aangetroffen varens op de muur mogen niet verwijderd worden zonder een ontheffing aangevraagd te hebben, tenzij wordt gewerkt volgens een geldende gedragscode. Er kan ook voor gekozen worden om het betreffende stuk muur niet aan te passen en de locatie tijdens de bouw veilig te stellen", meldt de gemeente in een lijvig document. Daarover buigt een raadscommissie zich volgende week.

De greppel moet mogelijk gedempt worden. "Om negatieve effecten op het leefgebied van de aanwezige amfibieën te voorkomen, wordt geadviseerd de greppel aan de zijkant van het perceel te verlengen of te verbreden. De bagger uit de te dempen greppel dient gecontroleerd te worden op aanwezige amfibieën. Aangetroffen soorten dienen overgezet te worden, evenals eventuele aanwezige vegetatie", zo luidt het advies. Deze specifieke werkzaamheden moeten door een ecoloog uitgevoerd worden. De gemeente heeft zorgplicht. De egel op het werkterrein moet worden verplaatst voordat werkzaamheden starten. Hiervoor is eerst inspectie te voet van het werkterrein nodig. Toch leiden al deze flora- en faunazorgen niet tot belemmering van het bestemmingsplan.

Meer berichten