Grond Noordersingel voor bewoners

Berkel en Rodenrijs - Bijna alle bewoners van een aantal woningen aan de Noordersingel mogen de gemeentegrond die ze al jaren in gebruik hebben, blijven gebruiken. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten akkoord te gaan met bijschrijven in het kadaster van verjaarde grond bij acht percelen aan de Noordersingel en Pastoor-Verburghweg.
Met het besluit komt er een eind aan de discussie tussen bewoners en de gemeente over gemeentegrond die al jaren door bewoners werd gebruikt. Bij een inventarisatie ten behoeve van een reconstructie werd vorig jaar geconstateerd dat een aantal bewoners grond in gebruik had dat niet van hen was. De gemeente wilde dit oplossen door een huur- of koopovereenkomst aan te bieden. De bewoners zagen dat niet zitten omdat zij dan plots zouden moeten betalen voor grond die ze al jaren goed onderhouden.
Wethouder Albert Abee is het gesprek met de bewoners aangegaan. "Zij hebben mij verteld over de ontstaansgeschiedenis van het grondgebruik. Zo is er bij mij en mijn collega's begrip ontstaan voor hun situatie,'' legt Abee uit. Door gebruik te maken van specifieke verjaringsverzoeken kunnen bewoners van deze percelen aanspraak maken op de grond die ze al jaren onderhouden en gebruiken.
Volgens wethouder Abee laat deze oplossing maar weer eens zien dat het werkt om met elkaar in gesprek te gaan en samen te zoeken naar mogelijkheden om problemen op te lossen en kansen te benutten. "Ik ben blij dat wij in goed overleg op deze manier elkaar tegemoet zijn gekomen,'' aldus Abee.

Meer berichten