In overleg met scholen, ouders en omwonenden stelt de gemeente nu voor om parkeren niet in de Röntgenstraat te laten plaatsvinden.
In overleg met scholen, ouders en omwonenden stelt de gemeente nu voor om parkeren niet in de Röntgenstraat te laten plaatsvinden. (Foto: )

Chaos in Röntgenstraat voorkomen

Gerrit van Loon

De gemeente presenteert verkeersvarianten in de nieuwe plannen van Berkel-West. In samenwerking met de scholen is gekeken hoe de fietsveiligheid voor kinderen het best kan zijn. Vier mogelijke verbindingen zijn in beeld gebracht.

Berkel en Rodenrijs – Het college wil na heel wat gepuzzel een vrij liggende fietstunnel realiseren vanaf de Gemeentewerf naar de Röntgenstraat. Aan weerszijden van de Gemeentewerf, vanaf de kruising met de Herenstraat tot aan de kruising met de Oudelandselaan, moet dan een fietspad worden aangelegd. Dat gaat zorgen voor meer overzichtelijkheid en minder oversteek over de Gemeentewerf. Nieuwe woningen die daar gepland staan, krijgen een uitrit niet voor hun huis, maar een afbuigende naar de Oudelandselaan.

Het nieuwe centrum in Berkel gaat zorgen voor een toename van verkeer, verwacht onderzoeksbureau Sweco. Vooral aan de westkant. Op doordeweekse dagen is het kruispunt Gemeentewerf – Oudelandselaan nog te doen, maar op de drukke zaterdagen met verkeer naar de sportvelden is de wachttijd voor links- en rechts afslaand verkeer langer dan 20 seconden. Een enkelstrooks rotonde of een kruispunt met verkeerlichten kan dit probleem verhelpen, schrijven de plannenmakers.

Tweemaal daags is er momenteel een verkeerschaos bij de Röntgenstraat, omdat ouders hun kinderen met de auto naar school brengen alvorens zelf naar het werk te rijden. In overleg met scholen, ouders en omwonenden stelt de gemeente nu voor om parkeren niet in de Röntgenstraat te laten plaatsvinden, maar in de Oudelandselaan. Die wordt iets anders ingericht, zonder dat de brede groene berm eraan gaat. Bijkomend voordeel van daar parkeren is dat de Boerhaavestraat, waar veel gedoe om is, een stuk rustiger wordt. Ouders kunnen in de nieuwe situatie ook gebruik maken van de parkeergelegenheid in het centrum, een nieuwe parkeergarage of maaiveldparkeren.

Vrachtwagens met voorraad voor de winkels worden straks niet langer allemaal door de Gemeentewerf gestuurd, maar via verschillende verkeersstromen gescheiden. Langzaam verkeer gaat over de Westersingel, autoverkeer via de Gemeentewerf en 'bevoorradend verkeer' over de Boerhaavestraat, waar ook een nieuwe supermarkt verrijst. De drukke Boerhaavestraat is nu 7 meter breed. Een rijbaan van 4 meter en aan beide kanten een fietspad van 1,5 meter. Het voorstel van de gemeente is om de parkeerplaatsen van de huisartsen en mindervaliden en de laad- en losplaats te verplaatsen naar de Oudelandselaan en Röntgenstraat.

Daardoor kan de rijbaan naar 6 meter breed en worden de beide fietspaden breder. Drempels moeten de snelheid uit de verbrede weg halen.

Hoog woonblok

Overigens wordt het hoogste woonblok in de nieuwe plannen niet 10 maar maximaal 9 lagen hoog, met een maximaal bouwhoogte van maximaal 30 meter (in plaats van 34,5 meter).

Meer berichten