Foto: Amel Bali

Kledingbank blijft bestaan

Amel Bali

Het heeft bijna een jaar geduurd, maar de kledingbank kan weer even rustig adem halen. De afgelopen week werd de subsidie voor stichting 'Geef een Kans' door het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland goedgekeurd. Ondanks dat, vindt Valsca Getrouw, oprichtster van de kledingbank, dat de gemeente méér aandacht voor de minderbedeelden van Lansingerland zou moeten hebben.

BERGSCHENHOEK – In totaal krijgt stichting Geef een Kans 15 cent subsidie per inwoner van Lansingerland. Hiervan heeft de stichting eerder €2.500,- ontvangen en volgt er nog ongeveer €6.000,-. Volgens het college is een kledingbank een belangrijke toevoeging in het voorzieningenpakket voor inwoners met een minimuminkomen. Met het toekennen van de subsidie zet het college er op in om de kledingbank in Lansingerland uit te bouwen tot een blijvende voorziening in de gemeente. Wethouder Ankie van Tatenhove hoopt dat de subsidie voor de stichting een stimulans is. "In onze gemeente is er zeker belangstelling voor een kledingbank. Het zou mooi zijn als de stichting er in slaagt om door samenwerking met diverse partijen in de gemeente, de kledingbank uit te bouwen tot een stabiele partner,'' zegt de wethouder. Getrouw vindt het jammer, dat het zolang heeft geduurd, voordat de gemeente met uitsluitsel kwam. "We hebben de aanvraag voor juli 2017 gedaan en meerdere malen aangegeven dat we met een huurcontract zitten. Stel dat ze het hadden afgewezen, dan moet je een groot bedrag zelf bij elkaar krijgen, dat brengt veel stress met zich mee." Met het verlenen van het subsidiebedrag, heeft het college wel twee voorwaarden gesteld. De kledingbank dient de organisatie te verbeteren en de continuïteit te waarborgen, maar voor Getrouw, klinkt dit allemaal nog onduidelijk. "Er werd ons verteld dat we meer inkomen moesten genereren door de verkoop van kleding omhoog te gooien. Vervolgens hoor je dat je geen subsidie kan krijgen omdat je te commercieel wordt. Door deze onduidelijkheid willen sommige bestuursleden ook niet meer bij de vergaderingen zitten." Getrouw heeft inmiddels weer het oude systeem ingevoerd, waardoor mensen vijf kledingstukken voor €1,- kunnen nemen. "We krijgen soms ook gezinnen, die helemaal niks hebben. Natuurlijk geven we ze dan gratis kleding, dat is de essentie van dit werk." Ongeveer 600 personen maken gebruik van de kledingbank. Voor 60.000 inwoners lijkt dit misschien een kleine groep, maar Getrouw vindt het erg belangrijk dat deze mensen geholpen worden. "Deze groep wordt te veel vergeten. Soms wil ik de handdoek in de ring gooien. Het is zo lastig om met de gemeente te communiceren. Je moet minimaal 3 maanden van tevoren weten waar je aan toe bent, zodat je weet welke middelen je hebt."

Meer berichten