Lansingerland gaat van gas los

Om in 2050 CO2 neutraal te zijn, wil de gemeente ervoor zorgen dat de bestaande 23.000 woningen in Lansingerland van het aardgas afgaan. Omgerekend betekent per jaar gemiddeld 719 woningen duurzaam gemaakt moeten worden. Een flinke opgave, waarmee in Berkel en Rodenrijs als eerste van start gegaan wordt.

Berkel en Rodenrijs - In de Briellestraat in Berkel en Rodenrijs is één woning vorig jaar succesvol all-electric gemaakt. All-electric wonen betekent dat alle voorzieningen voor verwarming, warm tapwater en koken elektrisch zijn geregeld. Voorbeelden hiervan zijn een elektrische warmtepomp die het huis verwarmt, een goede isolatie van vloer, muren, dak en gevel, een inductiekookplaat en zonnepanelen die een deel van de elektriciteit kunnen opwekken. De woning was dus helemaal van het gas af dus. Dit was fase 1.

Het concept heeft zichzelf bewezen en daarom wil de gemeente deze uitrollen in negen andere woningen in de Briellestraat. Dit is fase 2, een zogenaamde proeftuin of pilot. Het doel van zo'n proeftuin is om het concept verder te testen en daar veel van te leren. 21 huishoudens hebben aangegeven interesse te hebben in het meedoen aan deze proeftuin.

Om alle woningen CO2-neutraal te krijgen, is het noodzakelijk dat overheid, bedrijfsleven en woningeigenaren samenwerken. Vanuit de overheid is voor fase 2 een bedrag beschikbaar gesteld om de volgende negen woningen aan de Briellestraat all-electric te maken. Zodra fase 2 klaar is, wil de gemeente doorpakken met fase 3 met 500 woningen in diezelfde wijk: de Havenbuurt. Hiervoor heeft de gemeente een aanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Ministerie heeft namelijk in totaal € 90 miljoen beschikbaar gesteld voor 20 proeftuinprojecten in Nederland. Mocht onze gemeente een proeftuin toegekend krijgen dan levert dat voldoende subsidie op om 500 woningen in de Havenbuurt van gas los te krijgen. Op 1 oktober 2018 is dat bekend.
Met de oprichting van een resolverend fonds van € 100.000,- voor leningen aan huishoudens om via all-electric oplossingen van gas los te komen in de bestaande bouw, geeft de gemeente alvast een extra impuls aan de verduurzaming van de woningen.

Meer berichten

Shopbox