Van links naar rechts: wijkcoordinator Ad Fortuin, Erik Kuijper, Stefan Nobel, burgemeester Pieter van de Stadt en Patrick Labrijn
Van links naar rechts: wijkcoordinator Ad Fortuin, Erik Kuijper, Stefan Nobel, burgemeester Pieter van de Stadt en Patrick Labrijn (Foto: Amel Bali)

Wijkboa oren en ogen van de wijk

Amel Bali

De gemeente Lansingerland is dit jaar gestart met het invoeren van wijkBOA´s. Een Boa is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar, die onder andere strafbare feiten opspoort binnen het gebied van de zogenaamde kleine ergernissen. Daarnaast is de wijkBOA de ogen en de oren in de wijk.

LANSINGERLAND – In Lansingerland zijn er twee soorten BOA's. De 'gewone BOA' en de wijkBOA. De wijkBOA richt zich op de prioriteiten uit de gemeentelijke nota ´integrale veiligheid' en de problematiek rondom kleine ergernissen. De gewone BOA richt zich meer op de afhandeling van meldingen en het doen van controles. "Er zijn plannen om vanaf begin 2019 drie extra wijkBOA's te nemen. We streven zoveel mogelijk naar een bekend gezicht in de wijk", vertelt burgemeester Pieter van de Stadt. "De wijkBOA's moeten een cruciale rol spelen in het kleine lief en leed. De kleine ergernissen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, zoals bijvoorbeeld het verkeerd aanbieden van huisvuil. De wijkBOA's zorgen voor de veiligheid en leefbaarheid in samenwerking met andere partijen, zoals buurttoezicht en jeugd,- en jongerenwerk. De wijkboa's zijn het eerste aanspreekpunt."

Patrick Labrijn (44), wijkBOA van Bleiswijk, werkt sinds april voor deze gemeente. Hij wil het liefst de drempel zo laag mogelijk maken voor de bewoners, om met hem in contact te komen. "De wijkagenten van Bleiswijk hebben een spreekuur, daar wil ik mij ook bij aansluiten. Ze zitten éénmaal per week in het buurthuis. De bewoners kunnen daar terecht met vragen. Gelukkig is het jongerenprobleem niet heel groot in Bleijswijk. Er is meer overlast met fietsers, brommers en honden, daar probeer ik op in te spelen. Verder heb ik een heel goed beeld van Bleijswijk", zegt Labrijn. "Ik probeer overal langs te gaan en ik sta voor alles open."

Stefan Nobel (37) werkt ruim acht jaar voor Lansingerland. Naast wijkBOA in Bergschenhoek is hij ook agent in Dordrecht. "Ik zie mijzelf als een spin in het web", zegt hij. Ik heb overal mijn contacten, waardoor ik alles tijdig kan signaleren en doorgeven. Het leuke van dit werk is dat je de wijk echt leert kennen, omdat je binding met de wijk hebt.'

Erik Kuijper (50) woont als enige van de drie wijkBOA's in Lansingerland, namelijk in Bergschenhoek. Hij heeft al veel ervaring in de handhaving en werkt sinds 2006 als BOA voor Lansingerland. Momenteel heeft hij als wijkBOA Berkel en Rodenrijs onder zijn hoede. "De problemen die ik in Berkel hoofdzakelijk heb, is de jongerenoverlast. Gelukkig helpen de andere boa's mij hiermee. Na elke dagdienst schuif ik aan bij allerlei jongeren ontmoetingsplaatsen. Dit resulteert in beter contact tussen de gemeente en de jongeren. Omdat ik veel met ze communiceer, willen ze ook eerder iets van me aannemen", zegt Kuijper. De WijkBOA's zijn niet alleen zichtbaar in de wijk, maar ook daarbuiten te bereiken. De burgemeester vertelt: "Mocht u in contact willen komen met de wijkBOA's, bel 14010, waarna u wordt doorverbonden, of neem contact op via Twitter."

Meer berichten