Het luchtkwaliteitsmeetsysteem aan de gevel
Het luchtkwaliteitsmeetsysteem aan de gevel (Foto: )

Bewoners meten zelf luchtkwaliteit

D66 overweegt Burgermeetnetten

Waarom vertrouwen op meetgegevens over de luchtkwaliteit en geluidhinder van de overheid als je dat als burger ook zelf kunt meten? Geïnspireerd door de initiatieven bij de buren in Hillegersberg-Schiebroek wil D66 nu kijken of inwoners van Lansingerland daar ook iets voor voelen,

Lansingerland - De fractie van D66 wil de komende tijd onderzoeken of er bij inwoners van Lansingerland interesse is om deel te nemen aan een dergelijk meetnet. Den Heijer, raadslid voor D66 Lansingerland: "Wij willen na de zomer een informatieavond organiseren om mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden. Tegelijk willen we polsen of er draagvlak bij inwoners is om zoiets ook in Lansingerland op te zetten."

D66 zoekt daarvoor contact met bestaande groepen of initiatieven in Lansingerland, zoals het platform 'Lansingerland Samen Duurzaam'. "Wanneer er draagvlak is, zullen we kijken of er ook financiële middelen in onze gemeente beschikbaar kunnen komen. We zijn in eerste instantie vooral heel benieuwd of mensen in Lansingerland ook geïnteresseerd zijn."

D66 heeft zich hierover laten informeren door de buren uit Rotterdam waar een dergelijk meetnet nu in werking is. De aanleiding voor de inwoners van de wijken Hillegersberg en Schiebroek om zelf te gaan meten waren de uitbreidingsplannen van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport.

Bewoners maken zich daar zorgen over de luchtkwaliteit in hun wijk. Atze Boersma data-analist en één van de initiatiefnemers van het burgermeetnet in Hillegersberg Schiebroek (LHiS): "Nu zijn er in de omgeving van Rotterdam meetpunten van DCMR maar die staan langs de snelwegen om Rotterdam. In de wijken zelf wordt niet gemeten. Om gezondheidsredenen", zo benadrukt hij Boersma, "is het belangrijk om erachter te komen waaraan wij worden blootgesteld."

Om een indruk te krijgen hoe het met de luchtkwaliteit in de wijken gesteld is, werd dit project in het leven geroepen.

De bewonersorganisatie in Hillegersberg heeft subsidie aangevraagd en ontvangen van de Gebiedscommissie om in de wijk de luchtkwaliteit te meten. Zowel Schiebroek als 110-Morgen doen ook mee aan dit project. Bij de start is een inventarisatie gemaakt van bewoners die wilden deelnemen. Er waren voldoende mensen geïnteresseerd en er kon een mooie verdeling over de straten worden gemaakt. Met een subsidie van vijftigduizend euro plaatsten ze dertig fijnstof- en zestien stikstofmeters om de luchtkwaliteit van hun leefomgeving in kaart te brengen.

Het meetapparaat is een klein kastje en wordt op een hoogte van 2 tot 3 meter aan een woning opgehangen. De gegevens over de luchtkwaliteit worden per minuut doorgegeven aan een computer. Fijn stof met een grootte van PM 2.5 wordt gemeten. Daar is op dit moment geld voor. Ook wordt via buisjes het gehalte NO2 (stikstof) gemeten.

Meer berichten