Kaderbrief unaniem door raad aangenomen

Lansingerland - De kaderbrief is door de raad vastgesteld. In de kaderbrief kan de raad aangeven welke kaders, welke onderdelen het college in de begroting voor 2019 moet opnemen. De begroting wordt deze zomer opgesteld en 28 september naar de raad gestuurd.

De huidige kaderbrief omvat nauwelijks een nieuw beleid: er waren slechts hoofdlijnen voor de financiële kaders. Dat komt omdat de onderhandelingen van Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie over de nieuwe coalitie pas half juni zijn afgerond. Het was qua tijd onhaalbaar om het nieuwe beleid uit het coalitieakkoord mee te nemen in de kaderbrief. Tegelijkertijd met de begroting wordt het collegeprogramma gepresenteerd. In het collegeprogramma wordt het coalitieakkoord vertaald in een werkprogramma voor de komende vier jaar. Het college zal in de begroting plannen, verwoord in het coalitieakkoord, opnemen in de begroting 2019 en de meerjarenbegroting voor 2020-2022.

Op 28 september wordt de begroting behandeld door de raad. De coalitie geeft dan ruimte aan de raadsfracties om nieuwe plannen en kaders inbrengen, die zij missen in de door het college voorgestelde begroting. PvdA, WIJ en GroenLinks wilden enkele zaken nu al betrekken in de uitwerking van het collegeprogramma: zaken over de OZB, duurzaamheid, de sociale energietransitie, de hoeveelheid woningen die gebouwd moeten worden en het integraal huisvestingsplan voor basisscholen.

Meer berichten