Investering in Rotte

Rotterdam - Recreatieschap Rottemeren en gemeente Rotterdam werken samen om de aantrekkingskracht van de Rotte en de recreatiemogelijkheden op en langs de Rotte te versterken. Op 9 juli hebben beide partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin is vastgelegd dat ieder 3 miljoen euro investeert in de binnenstedelijke Rotte en dus samen 6 miljoen euro.

De samenwerking is erop gericht de binnenstedelijke Rotte natuurlijker, aantrekkelijker en levendiger te maken. De partijen willen de bekendheid van de binnenstedelijke Rotte vergroten door te zorgen voor meer activiteiten, goede routes en aantrekkelijke en groene kades, pleinen en parken.

Vanuit het programma Rivieroevers van gemeente Rotterdam staan hiervoor concrete plannen op stapel. Zo krijgt de kade bij het pas vernieuwde Grotekerkplein trappen naar en een brede vlonder aan het water. Het herstellen van de waterinlaat bij de Leuvekolk, onder de Blaak door, moet zorgen voor schoner water in de Rotte. Ook komt er een vispassage. De kade bij de Leuvekolk wordt opgeknapt en vergroend en in de Crooswijksebocht staan een groenere kade, de aanleg van een natuurspeeltuin en een fietsstraat op stapel. De wandel- en fietsstrook langs de Linker Rottekade tussen de Noorderbrug en Zaagmolenbrug gaat verbreed en vergroend worden. Ook onderzoekt gemeente Rotterdam hoe ze knelpunten kan oplossen om de weg vrij te maken voor een aantrekkelijke fiets-, loop- en wandelroute langs de Rotte bij de Lombardkade.

Meer berichten