Chillplekken in Lansingerland

Lansingerland - In het kader van het beleidsaccent 'Pubers in de spotlight' heeft het college van burgemeester en wethouders vier locaties aangewezen die ingericht kunnen worden als chillplek. Het gaat om de plekken nabij de skatebaan in het Annie MG Schmidtpark, bij de voetbalkooi aan de Boterdorpseweg, aan de Gotzenhainsingel (jeugdsoos 'Pecto's') en nabij jongerencentrum The Point. Opvallend is dat Berkel en Rodenrijs dus geen eigen chillplek krijgt.

Het college heeft samen met politie, BOA's, jeugd- en jongerenwerk en de gemeentelijke afdelingen Beheer & Onderhoud en Veiligheid de mogelijke locaties onderzocht en beoordeeld. De gekozen plekken zouden weinig overlast moeten geven. Belanghebbenden krijgen de kans om tijdens inspraakmogelijkheden hun reactie op de keuzes te geven, voordat er een definitief aanwijzingsbesluit gemaakt zal worden in september. Dan bepaalt de gemeente de precieze planning, inrichting en communicatie per chillplek.

Binnenkort komt er een verplaatsbare chillplek met wifi-punt bij de skatebaan in het Annie M.G. Schmidtpark. Hiermee wil het college toekomen aan de wens van de raad om op korte termijn een locatie in te richten. Tegelijkertijd kan de plek als een goede pilot dienen, waarmee de ervaringen weer meegenomen kunnen worden in de inrichting van de andere plekken.

Meer berichten