De kerk heeft een flinke restauratie gehad.
De kerk heeft een flinke restauratie gehad. (Foto: )

Kerk viert groot jubileumfeest

Restauratieproject is klaar

De Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk in Berkel bestaat 150 jaar en dat mag gevierd worden. Op zondag 16 september is het groot feest in het kerkgebouw aan de Noordeindseweg. Ook wordt dan het grote restauratieproject van kerk en pastorie afgesloten. Bovendien wordt de vernieuwde kerkzaal na ruim twee maanden sluiting weer in gebruik genomen.

Berkel en Rodenrijs - De dag begint om 11.00 uur in de kerk met een feestelijke Eucharistieviering. Alle vier koren, muzikaal versterkt met de Harmonie van Helicon zingen in de viering, die wordt voorgegaan door bisschop Van den Hende van Rotterdam. Na afloop is er buiten op het kerkplein een feestelijke lunch met muzikale omlijsting door Popkoor de Lansingers. Bij slecht weer is de lunch in de Vermeulenhal van TOGB op het Hoge land. Tijdens de lunch wordt een maquette van de kerk aangeboden vervaardigd door Antoon in 't Veen. Vanwege de organisatie is aanmelden noodzakelijk. Dit kan met een mailbericht aan: kerkberkel150@gmail.com
Parkeren kan die dag ook op een gedeelte van het nabijgelegen terrein bij Van den IJssel.

De kerk werd gebouwd in 1868. "Toen was er nog niet eens elektriciteit," vertelt Johan van der Burg, voorzitter van de jubileumcommissie. "Bij het aanbrengen van de 320 nieuwe funderingspalen onder kerk en pastorie in 2016 kwamen we dan ook alle stadia van de techniek in de grond tegen. Gelukkig zijn beide gebouwen onderkelderd, waardoor bijna alle werkzaamheden daar plaats konden vinden". De souterrains zijn veel bruikbaarder geworden, omdat daar de plafondhoogte is vergroot door het verlagen van de vloeren. Kringloopwinkel De Paardestal heeft er een nieuw onderkomen gekregen en ook wordt er op dit moment een nieuwe zaalruimte ingericht met de naam: 't Koetshuys.
In 2017 volgde de restauratie van voorgevel en toren van de kerk, die daarvoor helemaal in de steigers stond. In 2018 zijn in de kerkzaal aanpassingen gepleegd aan het interieur. Zo zijn de oude banken recent vervangen door nieuwe met meer comfort en is vloerverwarming aangebracht. Ook is er een verbinding gemaakt naar 't Koetshuys via een trap en eenvoudige lift. Naast reguliere kerkdiensten leent het gebouw zich namelijk ook goed voor concerten, lezingen e.d.

De totale restauratie heeft ca. €2,4 miljoen gekost. De grootste helft van dat bedrag is bijeengebracht door giften, maar ook allerlei acties hebben eraan bijgedragen. Zo is er een groot jaarlijks sponsordiner en een kerkveiling. Dit jaar is dat op 14 oktober. Dan gaat een deel van de opbrengst ook naar Scouting voor hun nieuwe clubgebouw. "Door de geweldige inzet van vrijwilligers hebben we de kosten steeds kunnen beperken. Bovendien zijn de grootste ingrepen nog tijdens de crisis uitgevoerd, dus nog net voor de enorme kostenstijgingen" vertelt van der Burg, die ook voorzitter is van het kerkbestuur. "De geweldige inzet en betrokkenheid van velen in Lansingerland is daarnaast overweldigend en daar zijn wij bijzonder dankbaar voor".
Direct na het jubileum wordt het voorterrein van kerk en pastorie nog opnieuw ingericht en komt er meer groen, een nieuwe bestrating en rechtstreeks voetpad naar het trottoir langs de weg. In oktober wordt de kerk dan nog toegerust met audiovisuele middelen, waardoor beter kan worden gevolgd wat er voor in de kerk plaatsvindt. Op vrijdag 9 november zal deze apparatuur tijdens een concert van het Westlands Mannenkoor in gebruik worden genomen.

Meer berichten