Fietspad op Berkelsdijkje

Berkel en Rodenrijs - Afgelopen woensdag is tijdens de commissie beeldvorming een variant voor het fietsveiliger maken van het Berkelsedijkje gepresenteerd. Het dijkje gaat bestaan uit twee weggedeelten. Naast de huidige weg voor auto- en motorverkeer komt een nieuw aan te leggen fietspad, liggend tussen de weg en de sloot aan de Berkelse kant. De historische brug bij de Van Koetsveldstraat wordt gereconstrueerd en er komt een brug voor de fietsers. Volgens Leefbaar 3B zorgt deze variant voor een veel betere verkeersveiligheid op het Berkelsedijkje.

Het nieuwe fietspad vormt een goede fietsverbinding tussen Zoetermeer, Rodenrijs en Rotterdam. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zal 50% van de aanlegkosten op zich nemen van dit nieuwe deel in het snelfietspad Zoetermeer – Rodenrijs.

Binnenkort zal de raad besluiten over het nieuwe fietspad. Als alles volgens planning verloopt wordt er in mei 2019 gestart met de bouw.

Meer berichten