Huishoudens krijgen geld terug

In 2019 krijgen alle huishoudens in Lansingerland ongeveer €50,- terug vanwege te veel betaalde afvalstoffenheffing. Dit is besloten na stemming door de raad.

Lansingerland - Er is op dit moment een egalisatiereserve afvalstoffenheffing van € 1,4 miljoen, die de afgelopen jaren is opgebouwd. De reserve wordt gevuld door een deel van de afvalstoffenheffing, die huishoudens moeten betalen. Het was al eerder duidelijk dat deze reserve niet nodig is.

Rekenkamer Lansingerland heeft onderzoek gedaan naar de afvalstoffenheffing en het afvalbeleid. Hieruit volgden acht aanbevelingen aan de raad, die bijna allemaal overgenomen zijn. Het opheffen van de egalisatiereserve is een van de aanbevelingen. De fracties van VVD, Leefbaar 3B, WIJ en PvdA stemden voor om deze aanbeveling over te nemen, waardoor elk huishouden €50,- terugkrijgt. De fracties van CDA, CU, D66 en GroenLinks stemden tegen: zij wilden liever de 1,4 miljoen achter te hand houden voor onverwachtse tegenvallers.

Meer berichten