Foto:

Vrijwilligers collecteren voor kinderen met een handicap

Duizenden vrijwilligers gaan binnenkort weer op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Ook in Berkel en Rodenrijs komen zij aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van NSGK (de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), van 12 t/m 17 november.

Berkel en Rodenrijs - U steunt met uw gift ook de stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Omdat de stichting de collecte coördineert in de wijk Berkel-Noord wordt de helft van de opbrengst van de collecte door het NSGK uitgekeerd voor het realiseren van voorzieningen bij en in de woon-zorgvoorziening de Van Oldenbarnevelthoeve. Dit geldt ook voor de opbrengst van collectanten die in andere wijken collecteren en een relatie hebben met genoemde woon-zorgvoorziening.


In onze samenleving staan kinderen en jongeren met een handicap vaak aan de zijlijn. Ze gaan naar aparte scholen, of gaan helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, de theatercursus of de arbeidsmarkt. NSGK helpt om deze drempels uit de weg te ruimen. Zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, sporten en werken, sámen met hun niet-gehandicapte leeftijdgenoten. Dankzij de hulp van vele donateurs en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, kan NSGK dit werk doen. Zoals vrijwilliger Edgar de Jager zegt: 'Ons gezin heeft het getroffen. Door te collecteren kan ik iets terugdoen voor mensen die het minder makkelijk hebben.'

Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK projecten voor kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland. Wilt u weten wat NSGK in uw regio doet? Op de website www.nsgk.nl ziet u op een landkaart welke NSGK-projecten daar mede mogelijk worden gemaakt dankzij uw steun.


Heeft u geen collectant aan de deur gehad, maar wilt u toch een bijdrage overmaken? Dat kan door de letters NSGK te sms-en naar nummer 4333 (eenmalige gift van 3 euro) of met een online donatie via www.nsgk.nl. NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt.

Meer berichten