Artist impression die de gewenste sfeer van Eilandrijk moet verbeelden. Ze zijn niet bedoeld als realistische weergave van de eindsituatie
Artist impression die de gewenste sfeer van Eilandrijk moet verbeelden. Ze zijn niet bedoeld als realistische weergave van de eindsituatie (Foto: )

Lage Bergse Bos krijgt een metamorfose

Recreatieschap Rottemeren wil recreatiegebied Lage Bergse Bos aantrekkelijker maken voor recreanten. Veel bezoekers vinden het bijzonder dat er vlak bij de stad zo'n bosrijk gebied ligt. Echter, sinds de aanleg in de jaren zeventig is het haast niet veranderd, terwijl het gebruik wel is veranderd. Een kwaliteitsimpuls gaat zorgen voor een gevarieerder gebied waar meer te zien en te ontdekken is en waar je het bos nog meer kunt beleven.

Lansingerland - Ontwerpbureau Hosper heeft hiervoor een schetsontwerp gemaakt in samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het schetsontwerp betreft het hele Lage Bergse Bos, met uitzondering van het tunneldak van de A16 Rotterdam, waarvoor aannemerscombinatie De Groene Boog in opdracht van Rijkswaterstaat een apart ontwerp maakt.

Het Lage Bergse Bos kent drie karakters: Eilandenrijk, Park en Bosrand. Het plan is om deze karakters te versterken en uit te breiden. In het Eilandenrijk gaan waterrijk bos en hogere, droge gebieden elkaar afwisselen. Je kun er struinend over kleine paadjes de natuur ontdekken. Spelen, relaxen, picknicken en barbecueën doe je in het Park. Gemaaid gazon, bloemrijke grasvelden en hier en daar een boom waar je noten of kastanjes kunt rapen, zorgen voor variatie. In het Park zijn de twee restaurants, de molenstompen en de speelvallei te vinden. De Bosrand, bestaand uit robuust en gevarieerd bos, omarmt het Lage Berge Bos. Hierin liggen de entrees naar het gebied en de parkeerplaatsen voor de bezoekers.

Meer recreatie
Plannen om het recreatieve aanbod uit te breiden zijn er ook. Bijvoorbeeld met een stadswijngaard, een belevingsroute of een fitnessparcours. Ook is er ruimte voor een kleinschalige maatschappelijke functie, zoals kinderdagopvang, dagbesteding voor ouderen of scouting en krijgt de speelvallei mogelijk extra speelgelegenheid. Welk recreatieve aanbod er daadwerkelijk bijkomt, wordt nog onderzocht.

De visie en het bijbehorende schetsontwerp voor de kwaliteitsimpuls in het Lage Bergse Bos zijn te downloaden van tinyurl.com/visieLBB. Op dit moment wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een gedetailleerder voorlopig ontwerp. Ook dat bespreken we met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en met gemeente Rotterdam en Lansingerland. Daarna volgt het definitief ontwerp, dat naar verwachting komende zomer klaar is. Dan wordt duidelijk of alle plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn.

Invloed A16

Het Recreatieschap Rottemeren wilde het Lage Bergse Bos al een poos een kwaliteitsimpuls geven, maar wilde afwachten hoe het A16-tracé zou gaan lopen. Dat is nu bekend. Aannemerscombinatie De Groene Boog legt in opdracht van Rijkswaterstaat de A16 Rotterdam aan en richt daarbij het dak van de tunnel door het Lage Bergse recreatief in. Dit doet ze op basis van het schetsontwerp voor de inpassing van de A16 in het Lage Bergse Bos. De plannen voor de kwaliteitsimpuls stemt het Recreatieschap Rottemeren goed af op die van het tunneldak, zodat het totale gebied aantrekkelijk wordt en paden, beplanting en recreatieve voorzieningen goed op elkaar aansluiten.

De essentaksterfte heeft ook invloed op de kwaliteitsimpuls in het Lage Bergse Bos. Vanwege deze agressieve schimmelziekte moeten in 2019 veel essen gekapt worden. Hierdoor duurt het langer voor men een robuuste Bosrand kan realiseren. Het biedt wel de kans om bij de nieuwe beplanting te kiezen voor een variatie aan boomsoorten.

Meer berichten