Na de kap van de afgelopen maanden is het nu tijd voor herplant.
Na de kap van de afgelopen maanden is het nu tijd voor herplant. (Foto: )

Simon Fortuyn herplant eerste boom Bleiswijkse Zoom

Op donderdag 6 december om 9.00 uur neemt Simon Fortuyn, bestuurder van Recreatieschap Rottemeren, het voortouw voor de herplant van de Bleiswijkse Zoom noord. Dat doet hij door de eerste nieuwe boom te planten bij de parkeerplaats aan het eind van de Merenweg in Bleiswijk. Leerlingen van basisschool De Wiekslag helpen hem hierbij.

Bleiswijk - Vervolgens kan iedereen die de Bleiswijkse Zoom een warm hart toedraagt, een uurtje helpen bij het planten van het nieuwe bosplantsoen. Daarnaast staat er tussen 9.00 en 11.00 uur een tentje, waar u vragen kunt stellen aan de boswachter van Staatsbosbeheer over de aanpak van de essentaksterfte.

Vanwege de essentaksterfte en het reguliere bosonderhoud zijn de afgelopen maanden veel bomen gekapt in de Bleiswijkse Zoom noord. Na een periode van overlast en zware ingrepen wordt er nu gestart met de opbouw van een nieuw toekomstbestendig bos. Inmiddels zijn de gebroken takken aan de bomen verwijderd, de stobben gefreesd en de percelen gefatsoeneerd en plantklaar gemaakt. Ook zijn de stammen naar de zagerijen en de snippers naar de energiecentrales afgevoerd en is er begonnen met het opknappen van de paden en wegen.

Duizenden bomen planten
De komende periode plant Staatsbosbeheer ongeveer tweehonderd (laan)bomen en duizenden stuks bosplantsoen. Langs de Merenweg ten oosten van de rotonde komt nieuwe laanbeplanting: bestaande uit eiken, iepen en lindes. In de bospercelen worden vooral kers, berk, els, lijsterbes, eik, haagbeuk, meidoorn, sleedoorn en populier geplant. Door een grote variatie aan soorten te gebruiken neemt de kans op ziekte af en de biodiversiteit toe.

Vindt u het leuk om aanwezig te zijn bij de start van de aanplant of een bijdrage te leveren aan de herplant? Of heeft u een vraag over de aanpak van de essentaksterfte? Dan bent u van harte welkom op donderdag 6 december iets voor negenen bij de parkeerplaats aan het eind van Merenweg in Bleiswijk.

Meer berichten