Fabian van der Horst van Rabobank (l) neemt het rapport Herstructurering Het Kleihoogt in ontvangst van Piet van Adrichem van SFBO. Foto PR
Fabian van der Horst van Rabobank (l) neemt het rapport Herstructurering Het Kleihoogt in ontvangst van Piet van Adrichem van SFBO. Foto PR (Foto: )

Verdubbeling tuinbouw is mogelijk

Kees van Rongen

Helft bedrijven wil uitbreiden

Op de drukbezochte ondernemersavond in 't Manneke in Berkel werden afgelopen week de resultaten gepresenteerd van het onderzoek voor herstructurering van de glastuinbouw voor Het Kleihoogt, het tuinbouwgebied tussen Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

Berkel en Rodenrijs - "De tuinbouw in het gebied Het Kleihoogt telt nu 130 hectare; een verdubbeling is mogelijk," aldus Piet van Adrichem, voorzitter van Stichting FES Bedrijfsleven Oostland (SFBO).

SFBO heeft tientallen ondernemers in het gebied geïnterviewd. Daaruit bleek dat een groot deel zich verder wil ontwikkelen. De helft wil het bedrijf uitbreiden. Ook willen de meeste ondernemers op de huidige locatie blijven. "De nog niet benutte grond en de grond van ondernemers die stoppen, biedt voldoende ruimte om in de groeibehoefte van de gevestigde bedrijven te kunnen voldoen," zegt Piet van Adrichem.

"Door de crisis heeft de herstructurering van Het Kleihoogt enkele jaren stil gelegen, maar nu is het moment voor een doorstart," meent Van Adrichem.

Met het Fonds Economische Structuurversterking (FES) heeft het rijk al eerder 16,9 miljoen euro bijgedragen. Met dit geld is de infrastructuur aangepast. Tussen de N470 en de Katwijkerlaan wordt de Oostelijke Randweg aangelegd. Het eerste deel van deze weg is in het derde kwartaal van 2019 gereed. Naar verwachting is begin 2020 de Oostelijke Randweg helemaal klaar.

"Door een efficiëntere inrichting van Het Kleihoogt kan de tuinbouw verder groeien," meent Piet van Adrichem. "Maar dan moeten wel de knelpunten zoals een betere aansluiting op de Oostelijke Randweg, goede internetverbindingen en aansluiting op de nog te realiseren warmterotonde worden opgelost."

Hans van de Berg van LTO Glaskracht presenteerde het plan om voor een warmtenetwerk de coöperatie B3hoek op te richten. Onder de aanwezige ondernemers leek hiervoor voldoende draagkracht te bestaan.

SFBO adviseert de betrokken partijen nu te starten met de herstructurering van het gebied door verder te gaan met de bestaande initiatieven, zoals Gebiedsverkenning Oostland en de oprichting van de Warmtecoöperatie.

Piet van Adrichem overhandigde aan de directeur van Rabobank Zuid-Holland Midden, Fabian van der Horst, de resultaten van het onderzoek van SFBO. De Rabobank speelt een belangrijke rol in de herstructurering doordat het gronden ter beschikking stelde voor een betere ontsluiting van het gebied.

Van der Horst: "De glastuinbouw is de economische motor van dit gebied, en een sector van wereldfaam. Als bank willen we er alles aan doen om de tuinbouw kansen te geven verder te groeien."

Meer berichten