Doorbraakprojecten in glastuinbouw

De MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) levert een projectbijdrage ter hoogte van € 525.000,- voor de realisatie van twee belangrijke doorbraakprojecten op het gebied van energietransitie en digitalisering. De projecten 'Digital Greenhouse' en 'Fossielvrije Glastuinbouw' worden uitgerold op de campus van het Horti Science Parc in Bleiswijk.

Bleiswijk - Het Horti Science Parc in is één van de vijf projecten die een projectbijdrage van de MRDH heeft ontvangen. Op het Horti Science Parc Oostland, onderdeel van de Greenport West-Holland, wordt onderzoek gedaan om te kijken welk (technisch) effect digitaal en fossielvrij telen heeft op gewas, bedrijfsvoering en op het behalen van duurzaamheidseisen. Dit leidt tevens tot nieuwe (technologische) banen. Tijdens dit onderzoek wordt samengewerkt met MBO-opleidingen. Door praktijkgericht onderzoek ontwikkelen jongeren de juiste kennis en vaardigheden om deze nieuwe banen te vervullen. De totale projectomvang is € 1.205.000,-.


De Lansingerlandse projectaanvraag is ingediend door een consortium bestaande uit Wageningen UR Glastuinbouw, Delphy, Improvement Centre, DLV Glas & Energie en Lentiz MBO Oostland. De gemeente Lansingerland heeft het consortium bij de aanvraag financieel ondersteund. De resultaten van de projecten komen beschikbaar voor het gehele Nederlandse glastuinbouwcluster en worden ingezet voor het toekomstbestendig maken en houden van het toonaangevende glastuinbouwcluster in de Metropoolregio.

Regionale impact
De glastuinbouwsector is één van de topsectoren van Nederland met een nadrukkelijk zwaartepunt in de MRDH. De greenportbedrijven in de MRDH leveren met een exportwaarde van ruim €5 miljard en een productiewaarde van ruim €3 miljard een substantiële bijdrage aan de regionale economie. De implementatie van 'Digital Greenhouse' en 'Fossielvrije Glastuinbouw' worden dé gamechangers voor de Nederlandse en mondiale tuinbouwproductie.

De MRDH maakt € 1.400.000,- cofinanciering vrij en versnelt daarmee de vorming van regionale campussen. Daarnaast werkt MRDH samen met InnovationQuarter (IQ) aan het opzetten van een regionaal campusnetwerk. In zo'n campusnetwerk delen gemeenten en onderwijsinstellingen kennis en werken ze intensief samen met het bedrijfsleven. Meer info: https://mrdh.nl/nieuws/regionale-campussen-talenten-opleiden-banen-toekomst

Meer berichten