Op de avond vertelden verschillende sprekers over burgermeetnetten.
Op de avond vertelden verschillende sprekers over burgermeetnetten. (Foto: )

Samen geluid en luchtkwaliteit meten

Informatiemarkt burgermeetnetten

Door de redactie

Donderdagavond 22 november vond er een goedbezochte informatiemarkt plaats over burgermeetnetten. Rond de 70 mensen waren aanwezig om meer te horen over de burgermeetnetten. De avond was georganiseerd op initiatief van D66 Lansingerland en het Platform Lansingerland Samen Duurzaam (LSD). ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en Wij Lansingerland ondersteunen het initiatief.

Lansingerland - Initiatiefnemers Ineke den Heijer van D66 en Michaël Wilde van LSD "We denken dat 'samen meten' in deze drukke omgeving van Lansingerland toegevoegde waarde heeft. Met alle ontwikkelingen zoals rondom het vliegveld Rotterdam-The Hague Airport, de Hogesnelheidslijn, de nog aan te leggen verlengde A13/A16 en de grote verstedelijkingsopgave in de regio moeten we onze aandacht meer richten op een gezonde leefomgeving. Daarom hebben we deze informatieavond georganiseerd. Luchtkwaliteit en geluid worden nu gemeten door DCRM. Er zijn een aantal meetpunten in onze regio, maar metingen in onze gemeente of op wijk- of straatniveau zijn er niet. Mensen vertrouwen soms de gegevens van de overheid ook niet (meer). Daarnaast zorgt het samen meten voor meer bewustwording rondom dit onderwerp."
Tijdens de avond vertelde Atze Boerstra namens het Meetnet Hillegersberg Schiebroek over hun ervaringen met het zelfmeten. Er is in deze wijk een uitgebreid netwerk opgezet met veel enthousiaste inwoners en (financieel) ondersteund door de gebiedscommissies. Ondanks wat storingen laten de gegevens betrouwbare informatie zien op straat en wijkniveau. Roel van de Loo sprak daarna namens de provincie Zuid-Holland over de experimenten in de regio. De ervaringen zijn positief, maar laten ook wel zien dat er nog veel te leren is. De belangrijkste voorbereiding is dat de mensen goed met elkaar delen wat ze met de gegevens willen doen; gaan ze de overheid laten zien dat de leefkwaliteit achteruit gaat? Dit laatste werd ook door Sef van Elshout door de DCRM bevestigd. Namens de DCRM legde hij als derde spreker uit dat er al veel betrouwbare informatie is over luchtkwaliteit en geluidshinder in onze regio. De DCMR wil daarnaast graag de ontwikkeling van het zelf meten ondersteunen. In steden en dorpen ontstaan sensornetwerken, en dit biedt ook kansen voor meer informatie naast het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Daarna vertelde Henri de Ruiter van het RIVM over hoe zijn organisatie bij het zelf meten betrokken is; "door de nieuwe technologie gaan burgers toch wel meten. Dan kun je als instantie maar beter weten wat en hoe ze gaan meten en hen helpen dat zo goed mogelijk te doen."
Den Heijer voorziet dat het meten van geluid- en luchtkwaliteit gaat veranderen: "Na deze avond ben ik van overtuigd dat het een kwestie van tijd is. Burgers zullen steeds vaker nieuwe, goedkopere sensoren gebruiken om zelf te meten. Het is daarom ook niet gek dat ook het RIVM, GGD en DCRM met burgers en overheden hieraan meewerken. Alle mensen die vanavond interesse hebben getoond, zullen we benaderen voor de volgende stappen." Wilde vult aan: "Het goede nieuws is dat er voor Lansingerland misschien een mogelijkheid is om in 2019 aan te sluiten bij het "citizen science" programma van de Provincie Zuid. We willen zeker kijken of deze pilot aansluit bij wat mensen willen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we  ook een burgermeetnet in Lansingerland krijgen."

Meer berichten