De collecte voor de NSGK levert weer een mooi bedrag op.
De collecte voor de NSGK levert weer een mooi bedrag op. (Foto: Bertil van Beek)

Opbrengst NSGK-collecte

Berkel en Rodenrijs - In de week van 12 t/m 17 november hebben vrijwilligers in Berkel en Rodenrijs gecollecteerd voor de NSGK (de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Zij hebben het mooie bedrag van € 5.243,95 opgehaald. NSGK bedankt alle collectanten en alle gevers hartelijk! Met dit geld steunt NSGK projecten op het gebied van spelen, sporten, leren en werken met als doel dat kinderen en jongeren kunnen meedoen in onze samenleving, sámen met hun leeftijdsgenoten zonder handicap.

Ook de Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve) profiteert van uw gulle gaven. Dit is een gevolg van het feit, dat deze stichting de collecte heeft gecoördineerd in Berkel-Noord. Bovendien hebben ook veel collectanten in de wijk Rodenrijs, die een relatie hebben met de woon-zorgvoorziening 'De Van Oldenbarnevelthoeve', gecollecteerd.

Wilt u volgend jaar ook collecteren, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Kuiters (regio-coördinator) telefoonnummer 06-33319946. Heeft u geen collectant aan de deur gehad, maar wilt u toch een bijdrage overmaken? Dat kan door een SMS te sturen met de letters NSGK naar nummer 4333 (eenmalige gift van 3 euro) of met een online donatie via www.nsgk.nl.

Wilt u meer weten over de Van Oldenbarnevelthoeve en wat u hiervoor zou kunnen doen, kijk op www.vanoldenbarnevetlhoeve.nl

Meer berichten