Burgemeester Pieter van de Stadt kijkt terug op een geslaagd 2018
Burgemeester Pieter van de Stadt kijkt terug op een geslaagd 2018 (Foto: Amel Bali)

"Wij moeten het samen doen"

Amel Bali

Inmiddels is 2018 bijna ten einde. Samen met burgemeester Pieter van de Stadt blikken we terug op 2018 en werpen we een vooruitblik op 2019. Volgens de burgemeester was 2018 in ieder geval een geslaagd jaar.

Wat waren de hoogtepunten van 2018 voor de gemeente Lansingerland?

"De evenementen van het afgelopen jaar zijn een hoogtepunt. Wil je een gemeenschap creëren dan zul je ook plekken nodig hebben waar je elkaar tegen komt. Er blijkt dat hier grote behoefte aan is bij onze inwoners. De evenementen van het afgelopen jaar zijn enorm goed bezocht. We zien de behoefte ook terug in kleinere evenementen zoals Koningsdag en de intocht van sinterklaas. Deze worden in alle drie de kernen goed bezocht."

Heeft de gemeente Lansingerland in 2018 ook dieptepunten gekend?

"Over het algemeen was 2018 voor Lansingerland een goed jaar geweest, maar er zijn altijd dieptepunten. In het begin van het jaar hebben we achter elkaar een paar ongelukken op de N209 gehad. Dat zijn hele trieste momenten. Je hebt ook inwoners, die je ontvallen, bijvoorbeeld de directrice van ons zwembad. Dat zijn lokale gebeurtenissen, die ik als dieptepunt beschouw."

Wat gaat er veranderen ten opzichte van de vorige coalitieperiode?

"De verkiezingsuitslag was niet radicaal, dit betekent dat men zegt: 'ga op dit spoor door'. Er zijn wel een aantal accenten verscherpt. Bijvoorbeeld economie en winkelcentra. Hier waren we de vorige periode ook mee bezig en hebben gezegd: 'dat moeten we een versnelling geven'. Ook op het punt van veiligheid, denk hierbij aan de extra BOA's. Het allerbelangrijkste bij de nieuwe coalitie is dat we werk willen maken van het element burgerparticipatie. We moeten het samen doen, het gemeentebestuur en de inwoners, hier moeten we nog stevige stappen vooruit zetten. Omdat er financieel meer ruimte is zullen er ook stappen worden gezet op gebied van duurzaamheid, veiligheid en de invloed in de regio. Er komt natuurlijk nogal wat op ons af, zoals vragen over woningbouw en de bijbehorende infrastructuur, dat vraagt een krachtige profilering, om wat voor je inwoners binnen te halen."

Staan de inwoners van Lansingerland nog belangrijke veranderingen te wachten?

"Per 1 januari starten we met een nieuwe ambtelijke organisatiestructuur. Dit moet uiteindelijk leiden tot cultuurverandering, waarbij de besluitvorming lager in de organisatie zal zitten. Je verandert de structuur, om tot een andere cultuur te komen. Deze cultuur moet gericht zijn op: ´wij zijn er voor u´. Die houding moeten de inwoners voelen. De hoofdzaak voor 2019 is de inwoners meer ruimte en steun geven. Dit komt naar voren in de leefbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, toenemende vorm van veiligheid en het steunen van mensen, die minder kansen hebben aan de welzijn, - en inkomenskant. Dit zijn allemaal onderdelen die bijdrage aan de cultuur die wij willen bereiken." Deze gemeentelijke organisatie heeft altijd uitgeblonken in wat ze doen; de aansturing was de zwakke plek. Aan de bovenkant van de organisatie zaten meer problemen, dan aan de onderkant. Nu creëren we ruimte voor de onderkant, dáár moet het gebeuren."

Meer berichten