Maatregelen voor veiligere rotondes

De zeven rotondes op de corridor Klapwijkseweg/Boterdorpseweg worden een stuk veiliger voor alle verkeersdeelnemers. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een voorstel om de raad te vragen akkoord te gaan met een pakket aan maatregelen die de rotondes veiliger maakt voor alle verkeersdeelnemers.

Volgens verkeerswethouder Simon Fortuyn komt het college met de maatregelen tegemoet aan de wens van de inwoners. ,,Heel veel inwoners hebben tijdens burgerpeilingen aangegeven dat de verkeersveiligheid op rotondes veel beter moet. Aan die roep geven wij nu gehoor,'' aldus de wethouder. Fortuyn geeft aan dat een pakket aan maatregelen alle verkeersdeelnemers zal treffen. ,,We nemen snelheidsremmende maatregelen voor zowel fietsers als automobilisten en we verbeteren het zicht voor alle verkeersdeelnemers.''

Bij de uitwerking van de maatregelen is al rekening gehouden met de verkeersprognoses van de toekomstige woonwijk Wilderszijde en de aanleg van de A16 Rotterdam. ,,Zo maken wij onze infrastructuur veiliger en toekomstbestendig,'' zegt Fortuyn. ,,Met het verbeteren van de verkeersveiligheid op de rotondes geven wij uitvoering aan het fietsveiligheidsplan en het collegeprogramma.'' Met het totale pakket aan maatregelen is een bedrag van 2,7 miljoen euro gemoeid.
 

Meer berichten