Cees van der Burg (l) wijst de natuurvriendelijke oever aan de Beukensingel aan. Rechts Jan Smith. Foto: Kees van Rongen
Cees van der Burg (l) wijst de natuurvriendelijke oever aan de Beukensingel aan. Rechts Jan Smith. Foto: Kees van Rongen (Foto: Kees van Rongen)

Zorgen over lozing van afvalwater

Kees van Rongen

Veel telers lozen stiekem 's nachts

Natuurbeschermingsorganisaties maken zich zorgen over de watergangen in het ons omringende kassengebied. Chemische afvalstoffen worden nog steeds door bedrijven geloosd met blauwalg en dode vissen tot gevolg. Natuurbeschermers werden niet gehoord. Met de oprichting van Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland is dat veranderd.

Lansingerland - Natuur- en Vogelwacht Rotta vormt samen met Natuur- en Milieubescherming Pijnacker de projectgroep. "Tot voor kort werden we bij het overleg tussen waterschappen, gemeente, glastuinbouwbedrijven en producenten van gewasbeschermingsmiddelen niet uitgenodigd. Nu wordt onze inbreng gewaardeerd," zegt Cees van der Burg van Rotta.

"Schoon water in de polder is van levensbelang voor mens, flora en fauna," zegt collega-natuurbeschermer Jan Smith. "Waterbewustzijn moet worden vergroot. Alleen gezuiverd afvalwater mag op het riool worden geloosd. Uit officiële rapportages blijkt echter, dat slechts 60% van de bedrijven aangesloten is op het rioolstelsel en een waterzuiveringsinstallatie gebruikt. Er is een Gebiedsgerichte Aanpak ingesteld, waarbij per gebied bedrijven worden bezocht, worden gecontroleerd op wettelijke verplichtingen en extra watermonsters worden genomen. Ondanks al deze inspanningen zijn er telers, die geen verantwoordelijkheid nemen voor correcte afvalwaterlozing. Vaak wordt stiekem in de nacht geloosd."

"Is het onwil of gemakzucht," vraagt Van der Burg zich af. "In ieder geval zijn de boetes voor lozing van vervuild afvalwater voor menige teler geen reden om een zuiveringsinstallatie aan te schaffen." Het waterschap beschikt over een vast meetnetwerk voor watermonsters. "Op onze fietstochten komen wij plekken tegen, waar kennelijk niet wordt gemeten," zegt Smith. "Als wij dat melden via loket@hhdelfland.nl wordt actie ondernomen. Dus roepen wij iedereen op om bij constatering van een vervuilde sloot dat bij Loket Delfland te melden." Inmiddels kunnen meetresultaten van Delfland wekelijks uitgelezen worden op de website van de Waterkwaliteitskaart. Zo wordt inzicht verkregen over de ontwikkeling van de waterkwaliteit. "Wij constateren, dat de vervuiling nog zeer ernstig is. Dus we willen meer. Ons uiteindelijke doel is ecologische monitoring van visstand, algen, micro-organismen en plantengroei. De middelen om verbetering van de waterkwaliteit te bereiken, zijn bewustwording vergroten onder meer door scholieren erbij te betrekken en de mentaliteit bij iedereen te veranderen."

Onlangs werd een succesje behaald. De vijver aan de Beukensingel in Berkel werd van nieuwe houten beschoeiing voorzien, terwijl een natuurvriendelijke oever beter voor de natuur en goedkoper is. De gemeente ging na het pleidooi van Van der Burg over op de natuurvriendelijke oever.

Meer berichten