De paddentrek is voorzichtig begonnen

Bergschenhoek - De paddentrek is op vrijdag 22 februari voorzichtig begonnen! Na een zachte winter zijn de dieren op weg naar de sloot om zich voort te planten. Ze starten met de avondschemering. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op verschillende plekken, waaronder in Bergschenhoek, overzetacties.

Op de meeste locaties zijn er nog mensen nodig die willen helpen bij het overzetten. De padden worden op 15 locaties geholpen door circa 300 mensen. Geïnteresseerden die willen helpen mogen een vaste avond in de week helpen met het overzetten. De trek vindt plaats tussen 19:00 en 7:00 uur. Je kunt je opgeven bij Geert van Poelgeest (015) 261 00 48 of per email: afdelingDelfland@knnv.nl.

De meeste locaties zijn te herkennen aan verkeersborden. Ook zijn op de diverse locaties de straatputten afgedekt met een rooster. Want dat zijn dodelijke vallen voor deze dieren. Als padden bij hun trektocht een verkeersweg oversteken worden ze in grote aantallen doodgereden. De actuele situatie voor de paddentrek is te vinden op http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/help-de-padden

Deze beschermde dieren hebben de afgelopen winter in de grond, onder stenen, in composthopen gezeten. Tijdens de paddentrek komen de dieren boven de 6º C tevoorschijn, zeker als het regent.

Meer berichten