Foto:

Van der Klugt als dijkgraaf aanbevolen

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft op 20 februari unaniem besloten om Toon van der Klugt aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf. Hij volgt daarmee Hans Oosters op. Als de voordracht wordt overgenomen, begint Toon van der Klugt voor de zomer als dijkgraaf bij het hoogheemraadschap.

Regio - Na een zorgvuldige selectieprocedure onder leiding van een extern wervingsbureau kwam Toon van der Klugt als de meest geschikte kandidaat naar voren. In totaal hebben 27 kandidaten gesolliciteerd op de vacature van dijkgraaf. De brede vertrouwenscommissie, bestaande uit alle fractievoorzitters van zowel de politieke partijen als de geborgde zetels, ziet in Toon van der Klugt de waardige opvolger van Hans Oosters. Toon van der Klugt is een echte verbinder die op dit niveau al ruim tien jaar lang bestuurlijk betrokken is bij het waterschap en alle ontwikkelingen die daarbij komen kijken.

Toon van der Klugt: "Ik voel me zeer vereerd om de functie van dijkgraaf te mogen gaan vervullen. Een nieuwe rol voor mij waarbij ik mijn 10 jaar werkervaring als loco-dijkgraaf kan inzetten voor de fantastische baan van dijkgraaf in dit dynamische waterschap. Een mooie en spannende uitdaging waar ik naar uitkijk. Het werk van ons hoogheemraadschap doet er toe, raakt ons allemaal en gaat een steeds belangrijkere rol spelen in onze samenleving. Hier wil ik mij als dijkgraaf in verbinding met het dagelijks bestuur, de verenigde vergadering, de organisatie, de andere overheden en niet in de laatste plaats de burgers en bedrijven in ons gebied, graag voor inzetten."

De aanbeveling van het algemeen bestuur wordt voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Na instemming door het college van GS wordt het besluit voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Toon van der Klugt wordt door de minister vervolgens voorgedragen voor de benoeming tot dijkgraaf bij Koninklijk Besluit.

Van der Klugt is er trots op dat de organisatie van het hoogheemraadschap er afgelopen vier jaar in is geslaagd om nagenoeg alle bestuurlijke ambities waar te maken en toch de tarieven te beheersen. "Het COELO-instituut dat de tariefontwikkelingen de afgelopen bestuursperiode onderzocht pikte ons waterschap eruit omdat een aantal tarieven in 2019 zelfs lager bleken te zijn dan in 2014', aldus Van der Klugt. "Dat is een mooi resultaat, zeker als je kijkt dat we ons waterwerk goed op orde hebben, al ben je natuurlijk, zeker gezien de versnellende klimaatverandering, nooit helemaal klaar. We proberen de klimaatverandering voor te blijven"

Verkiezingen

Lansingerland - De waterschapsverkiezingen komen eraan op 20 maart, tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezingen. Maar waarom zijn er waterschapsverkiezingen? Waarnemend dijkgraaf Toon van der Klugt legt uit: "Water is zo belangrijk in ons lage Nederland, dat we daar een eigen overheid voor hebben. De waterschappen hebben een bestuur nodig, omdat ze regels, prioriteiten en ambities bepalen en daarvoor zelf belasting heffen en de tarieven vaststellen. Als belanghebbende en belastingbetaler mag je de koers meebepalen door eens in de vier jaar je stem uit te brengen."

Het waterschap zorgt voor droge voeten en schoon water. De wijze waarop en waarin wordt geïnvesteerd en of je het takenpakket van het waterschap breder moet invullen, daar kunnen de meningen over verschillen. "Via onze website (www.hhsk.nl) vind je de verkiezingsprogramma's van de acht partijen die meedoen aan deze verkiezingen en een stemwijzer. Dat kan mensen helpen om een keuze te maken."

Meer berichten