A12-corridor wordt logistieke hotspot

A12-corridor wordt hotspot

Provincie, gemeenten en bedrijfsleven gaan van de A12-corridor een logistieke hotspot maken. Dat staat zij in een samenwerkingsovereenkomst, die op 4 maart is ondertekend in het Provinciehuis in Den Haag. Bedrijventerreinen, waaronder Bleizo en Prisma, moeten hiermee een impuls krijgen.

Lansingerland - De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas, VNO-NCW West en zes marktpartijen gaan samen de structuur van de A12-corridor tussen Gouda en Den Haag versterken voor vestiging van logistieke bedrijven. Partijen werken samen om het vestigingsklimaat te verbeteren. Ze willen grote kavels beschikbaar stellen, bereikbaarheid verbeteren, bedrijventerreinen verduurzamen en zorgen voor voldoende geschoolde arbeidskrachten.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: "Met deze brede samenwerking willen wij de logistieke bedrijvigheid in de regio duurzaam, toekomstbestendig en concurrerend maken. Zo waarborgen wij de effectieve bevoorrading van de regio. Maar dat niet alleen: we willen op nationaal niveau concurrerend worden met andere logistieke regio's. Wij streven ernaar om over drie jaar te behoren tot de top-5 van logistieke vestigingsregio's in Nederland."

Hylcke Okkinga, directeur Montea Nederland: "Wij geloven sterk in de kracht van de A12-corridor. De grote hoeveelheid klanten en het grote arbeidspotentieel in deze regio maken deze locatie uitermate geschikt voor logistieke bedrijven die zich richten op de distributie in en vanuit de Randstad. De samenwerking verbindt vier op zichzelf staande bedrijventerreinen tot één geheel. Hiermee is het draagvlak voor structuurversterkende investeringen gerealiseerd en kunnen we de A12-corridor als één logistieke hotspot positioneren."

Ook Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West, is blij met het resultaat: Overheden en bedrijfsleven geven commitment voor krachtige samenwerking in plaats van onderlinge concurrentie bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen. De economische kansen voor een logistieke hotspot van nationaal en internationaal niveau zijn groot. De A12-corridor heeft binnen een uur een bereik van 8 miljoen consumenten. Investeren in duurzame en innovatieve logistieke bedrijven, een railterminal en een betere aansluiting van de bedrijfsterreinen op weg, water en spoor zal een belangrijke impuls geven aan de economie van Zuid-Holland.

Infra-agenda
Uit onderzoek van bureau Stec blijkt dat er behoefte bestaat om de A12-corridor te ontwikkelen tot een moderne hotspot voor logistiek. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst committeren de twaalf partijen – en hun aantal groeit nog steeds – zich om drie jaar lang financieel en organisatorisch bij te dragen aan het realiseren en positioneren van de A12-corridor. Zij werken concreet aan een infra-agenda met onder andere de vestiging van een Holland Railterminal en goede ontsluiting woon-werkverkeer en vrachtverkeer. Duurzaamheid krijgt veel aandacht met het realiseren van een energy-hub waarbij duurzame energie op grote schaal wordt opgewekt en uitgewisseld en waar nodig ook opgeslagen.

Ook wordt met de gebruikers van de bedrijventerreinen een bedrijven-community opgericht, waarin zij samenwerken om knelpunten die zij ervaren op te helpen lossen, zoals op het gebied van arbeidsmarkt en ladingbundeling.

Meer berichten