Wordt u vrijwilliger bij de Palliatieve Terminale Thuiszorg?

Wordt u vrijwilliger bij de Palliatieve Terminale Thuiszorg?

'Er zijn voor mensen die thuis willen sterven'

Welzijn Lansingerland zoekt in verband met de toegenomen aantal aanmeldingen nieuwe vrijwilligers voor de palliatieve terminale thuiszorg. Steeds meer mensen willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen en daar ook sterven. Vaak neemt de partner of familie als vanzelfsprekend de verzorging op zich. Deze intensieve zorg vraagt veel aan tijd, flexibiliteit en organisatie. Vrijwilligers van Welzijn Lansingerland bieden ondersteuning  en betrokkenheid. De vrijwillige terminale zorg thuis kan bestaan uit helpen met eten en drinken, een luisterend oor, voorlezen, samen muziek luisteren maar vaak ook gewoon 'Er Zijn'. Zodat de aanwezigheid van de mantelzorger(s) even overgenomen wordt.

Welzijn Lansingerland zoekt mensen met een flinke dosis levenservaring. Mensen met een warm hart en een goed inlevingsvermogen. U kiest heel bewust voor deze kortdurende, intensieve zorg en bent gemotiveerd om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten bij te staan. Voordat u bij de palliatieve terminale zorg wordt ingezet volgt u een gerichte cursus. De vrijwilligers vervangen niet de professionele zorg, maar zijn aanvullend.

Wilt u vrijwilliger worden in deze mooie vorm van zorg? Wilt u meer weten over deze vorm van zorg? Neemt u dan contact op met de coördinator informele hulp Maria Boersma op tel: 010 5225545 op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur of via de mail: cih@swsl.nl

Meer berichten