Raad van State behandelt hoger beroep van BTV Rotterdam Airport

Vandaag, vrijdag 7 juni, behandelt de Raad van Staten het hoger beroep van de BTV Rotterdam Airport wegens het niet handhaven van het nachtregime op de Rotterdamse luchthaven.

De vereniging heeft om maatregelen gevraagd. Volgens hen heeft de minister, middels een convenant, toegezegd dat er niet meer dan 849 nachtvluchten per jaar worden uitgevoerd. Maar volgens de minister gaat het niet zozeer om het aantal nachtvluchten, maar om de vraag of met de nachtvluchten de toegestane grenswaarde voor geluidsbelasting zou worden overschreden. En dat is volgens de minister niet het geval. BTV Rotterdam Airport eerder in beroep bij de rechtbank Rotterdam. Die verklaarde het beroep in januari 2018 ongegrond. De vereniging komt tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201801564/1)

De vereniging BTV Rotterdam Airport vindt onder andere dat het vertrouwensbeginsel is geschonden. Het getal 849 is niet voor niets zo exact benoemd in een convenant. Zij stellen dat het aantal nachtvluchten nu richting de 1300 per jaar gaat en dat hiermee duizenden omwonenden met grote regelmaat in de slaap worden gestoord. 

Meer berichten