Aanpak rotondes fietsveiliger maken gaat van start

De gemeente hecht waarde aan het zijn van een bereikbare en veilige gemeente, nu en in de toekomst. Eind januari 2018 stelde de gemeenteraad het Fietsveiligheidsplan Lansingerland vast. Doel is om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. Deze zomer staat dan ook in het teken van het uitvoeren van maatregelen om de rotondes van de corridor Boterdorpseweg-Klapwijkseweg veiliger te maken.

Lansingerland - Voorafgaand aan het Fietsveiligheidsplan Lansingerland konden inwoners in 2017 via het online burgerpanel verkeersonveilige locaties melden. Dit leverde ruim 1.700 meldingen op. Uit de analyse bleek dat een groot deel van de meldingen betrekking heeft op de rotondes op de corridor Boterdorpseweg-Klapwijkseweg. Er vinden daar ook relatief veel ongevallen plaats. De rotondes zijn daarom in het Fietsveiligheidsplan benoemd als prioriteit. Het verbeteren van de fietsveiligheid op deze rotondes is opgepakt als een project, onder de naam 'Rotondes Fietsveilig'.

Verkeersveiligheid én toekomstbestendig

Aan het begin van de voorbereiding heeft de gemeente een filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=SQhdIKD43IA) gepubliceerd waarin wordt uitgelegd wat de problemen zijn die zich voordoen op de rotondes. In 2018 zijn de maatregelen aan de rotondes verder uitgewerkt. Naast de verkeersveiligheid zijn de maatregelen getoetst aan hun toekomstvastheid in relatie tot de verkeersafwikkeling tot 2030. In dit project wordt 'werk met werk' gemaakt. Het asfaltonderhoud en het aanpassen van de openbare verlichting zijn meegenomen. Na afronding van de voorbereiding zijn de werkzaamheden aanbesteed door een niet-openbare nationale aanbesteding. In de selectiefase hebben zich tien gegadigden aangemeld. Op basis van geschiktheidseisen en selectiecriteria zijn deze gegadigden beoordeeld en zijn er vijf aannemers overgebleven die uitgenodigd zijn voor de gunningsfase.

Planning
De gemeente is bijna zo ver dat er een aannemer is geselecteerd. Deze aannemer gaat direct hard aan de slag met de voorbereidende maatregelen, zodat men in augustus kan starten met de werkzaamheden. Op de rotonde op de kruising Randweg-West/Boterdorpseweg worden al eerder maatregelen getroffen. Hier wordt de fietsoversteek over de Boterdorpseweg verwijderd. Vanaf woensdag 19 juni is het niet meer mogelijk om via deze weg als fietser de rotonde over te steken. De werkzaamheden duren een paar weken. Fietsers kunnen gebruik maken van de aanwezige tunneltjes. Dit staat met bebording aangegeven.

Uitvoering
In 2019 pakt men de rotondes aan de Tobias Asserlaan, Randweg-West, Oudelandselaan en Oostmeerlaan aan. Daarna zijn de rotondes van Weg & Land, Raadhuislaan en Rodenrijseweg aan de beurt. Met de maatregelen voert de gemeente de rotondes zo uniform mogelijk uit. Maatregelen waar u aan kunt denken, zijn: het plaatsen van fiets- en voetgangersoversteken op plateaus, het fietspad verder van de rotonde vandaan leggen en het verbeteren van verlichting. Maar ook ingrijpendere maatregelen: het verplaatsen van een rotonde en het ombouwen van een rotonde met een enkele rijstrook naar een rotonde met een dubbele rijstrook.

Meer berichten